Tọa đàm hướng dẫn thủ tục chuẩn bị hồ sơ GS/PGS

Nhằm mục đích trao đổi, thảo luận về các tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Xây dựng tổ chức buổi Tọa đàm hướng dẫn thủ tục chuẩn bị hồ sơ GS/PGS.
  1. Thời gian: 14h Thứ 6 ngày 9/4/2021
  2. Địa điểm: Phòng họp 13H2
  3. Thành phần tham dự:
  •  Đại diện Ban Giám hiệu và các Phòng, Ban chức năng
  •  Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn
  • Thành viên hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Xây dựng
  • Thành viên Hội đồng Giáo sư liên ngành Xây dựng-Kiến trúc, ngành Giao thông Vận tải, ngành Cơ học
  •  Cán bộ, Giảng viên Trường Đại học Xây dựng có định hướng chuẩn bị hồ sơ GS/PGS