Kê khai công bố 2021

Xin chào Quý Thầy Cô đến với trang Kê khai công bố quốc tế và sở hữu trí tuệ 2021
Thực hiện chủ trương của Ban giám hiệu, Phòng KHCN đã cải tiến việc tổng hợp công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ của giảng viên theo hướng đơn giản hóa và trực tuyến với một số lưu ý sau:

– Đề nghị Thầy Cô không kê khai lại các công bố đã kê khai của các năm trước. Mỗi nhóm tác giả cử 1 thành viên đại diện kê khai tránh trùng lặp. P. KHCN thường xuyên cập nhật kết quả kê khai vào trang: http://khcn.nuce.edu.vn/cap-nhat-ket-qua-ke-khai-cong-bo-quoc-te-so-huu-tri-tue-nam-2021/

– Trường hợp bài báo chấp nhận đăng (ví dụ hội thảo CDSD2020,…), Thầy Cô vẫn kê khai bình thường. Phòng KHCN sẽ chủ động rà soát cập nhật khi bài báo online chính thức.

– Việc phát thưởng theo Quy chế thu chi nội bộ hiện hành sẽ được thực hiện sau khi Thầy/Cô kê khai trực tuyến và Phòng KHCN, Phòng Tài vụ xác minh.

Phòng KHCN rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Quý  Thầy/Cô.

Trân trọng./.