Hệ thống Phòng thí nghiệm

Trường Đại học Xây dựng đã trang bị được một hệ thống các Phòng Thí nghiệm tương đối đồng bộ, khá hiện đại phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ các hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ vào thực tế sản xuất.

STT Tên phòng Thực hành – Thí nghiệm Khoa phụ trách Địa chỉ Điện thoại
1 Phòng Thí nghiệm Sức bền Vật liệu Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Nhà H1 38. 69 14 62
2 Phòng Thí nghiệm và Kiểm định công trình Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp – Cơ sở 1: Phòng 105 nhà C3 – Đại học Bách khoa

– Cơ sở 2: Tầng 1 nhà Thí nghiệm – Đại học Xây dựng

38. 69 47 04
3 Hệ thống phòng Thực hành – Thí nghiệm trực thuộc Ban QL&ĐT Kỹ sư Chất lượng cao Ban QL&ĐT Kỹ sư Chất lượng cao 38. 28 03 96
– Phòng Thực hành Tin học Phòng 301 nhà H1
– Phòng Tin học đa năng – Multimedia Phòng 302 nhà H1
– Phòng Thí nghiệm Vật liệu – Đường Cổng sau – trường Đại học Xây dựng
– Phòng Thí nghiệm Vật lý Tầng 5 nhà Thí nghiệm
– Phòng Thí nghiệm Hóa học Tầng 6 nhà Thí nghiệm
4 Phòng Thí nghiệm Công trình thủy Khoa Xây dựng Công trình thủy Phòng 306  nhà Thí nghiệm 38. 69 14 20 | 38. 69 18 28
5 Phòng thí nghiệm và nghiên cứu Vật liệu xây dựng LAS 115 Khoa Vật liệu Xây dựng Nhà C3 – Đại học Bách Khoa 38. 69 35 71
6 Phòng Thí nghiệm Cầu và Công trình ngầm Khoa Cầu đường Tầng 3 nhà Thí nghiệm
7 Phòng Thí nghiệm Đường ô tô và Đường đô thị Khoa Cầu đường Tầng 2, nhà Thí nghiệm
8 Phòng thí nghiệm Cơ đất nền móng Khoa Cầu đường Phòng 806 nhà Thí nghiệm 38. 68 19 51
9 Phòng Thí nghiệm Địa chất Công trình Khoa Cầu đường Cổng sau – trường Đại học Xây dựng 38.69 87 20
10 Phòng Thí nghiệm Vật lý Khoa Cơ khí Xây dựng  Tầng 5 nhà Thí nghiệm 36. 28 01 27
11 Phòng Nghiên cứu Thực nghiệm Cơ khí Khoa Cơ khí Xây dựng Tầng 3 nhà Thí nghiệm 22. 16 37 56
12 Phòng Thí nghiệm Kỹ thuật Điện – Điện tử Khoa Cơ khí Xây dựng Phòng 501 nhà Thí nghiệm 38. 69 33 90
13 Phòng Thực hành Tin học Khoa Công nghệ Thông tin Tầng 4 nhà Thí nghiệm 36. 28 86 33
14 Phòng Thí nghiệm Vật lý kiến trúc Khoa Kiến trúc và Quy hoạch Phòng 603 nhà Thí nghiệm