Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Số/Ký hiệu 47/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 31/12/2014
Ngày có hiệu lực 25/03/2015
Người ký Bùi Văn Ga
Trích yếu Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại Thông tư

Tải xuống