• Trang chủ
  • Tin tức
  • Tạp chí “Journal of Science and Technology in Civil Engineering” được chấp thuận thuộc ACI

Tạp chí “Journal of Science and Technology in Civil Engineering” được chấp thuận thuộc ACI

Tạp chí “Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE Journal) “, ISSN: 1859-2996 của Trường Đại học Xây dựng đã được Hội đồng thường trực ACI (ACI Steering Committee) đồng ý công nhận thuộc hệ thống ACI (ASEAN Citation Index) vào tháng 4 năm 2020. Kết quả này đã thể hiện được uy tín và chất lượng của tạp chí, đồng thời là một dấu mốc quan trọng trong lộ trình chuẩn hóa và nâng cao chất lượng Khoa học và Công nghệ tầm Quốc tế của Nhà trường.

ACI là một cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học cho toàn bộ khu vực ASEAN, làm cầu nối giữa các trung tâm trích dẫn quốc gia của các nước thành viên ASEAN với các hệ thống trích dẫn khoa học quốc tế như ISI hay SCOPUS. ACI có chức năng lưu trữ, tìm kiếm bài báo và trích dẫn, giúp phân loại và đánh giá chất lượng tạp chí khoa học của các nước ASEAN