Quyết định thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI/Scopus năm 2019

Trong năm 2019, có 42 bài báo ISI và 37 bài báo Scopus được xét thưởng theo quy chế.

QD thuong bai bao ISI, Scopus nam 2019 - 527 - 20200330

Link download PDF