Quyết định phân bổ kinh phí thưởng bài báo ISI năm 2019 theo quyết định 718/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 11/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE trong năm 2019, Nhà trường tiến hành xét và ra quyết định phân bổ kinh phí khen thưởng cho 51 bài báo với tổng số tiền khen thưởng là 172,5 triệu đồng.

Quyết định 718/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

QD phan bo kinh phi thuong bai bao Quoc te 2019 - BGDDT - 528 - 20200330

Link download PDF