Nghị định số 27-NĐ-CP về chính sách trọng dụng nhà khoa học đầu ngành

Số/Ký hiệu 27/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/03/2020
Ngày có hiệu lực 15/04/2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

Nghị định số 27NĐ-CP về chính sách trọng dụng nhà khoa học đầu ngành