Nghị định 99_Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Số/Ký hiệu 99/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/12/2019
Ngày có hiệu lực 15/02/2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

Tải xuống