Luật giáo dục đai học hợp nhất 2018

VĂN BẢN HỢP NHẤT 42/VBHN-VPQH

CÁC THUỘC TÍNH
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 42/VBHN-VPQH
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT – VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Ngày ban hành 10/12/2018
Trích yếu hợp nhất Luật Giáo dục đại học.
Người ký NGUYỄN HẠNH PHÚC
Ngày hiệu lực
Công báo 107 + 108

Luat giao duc dai hoc hop nhat 2018