bán máy đào bitcoin | thiết kế thi công phòng karaoke | mat ong rung nguyen chat | ban ghe da hoa cuong | cám gạo nguyên chất | ban dan guitar tphcm | may scan plustek ps288 | mat ong rung nguyen chat tphcm danh ngon cuoc song hay nhất ban dan piano tphcm
Phòng Khoa học và Công nghệ
hut be phot,thông tắc bể phốt
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2018-2019 (18-03-2019)

Ban tổ chức hoạt động KH&CN sinh viên thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2018-2019 như sau

1. Tổ chức sơ khảo, phản biện và lập hội đồng nghiệm thu đề tài:

- Trước ngày 03/5/2019: Nhóm Sinh viên NCKH nộp báo cáo tổng kết và tóm tắt đề tài (theo mẫu) cho Khoa. Báo cáo tổng kết phải có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn và Sinh viên trưởng nhóm.

-Từ 03/5/2019 đến 09/5/2019: Các Khoa tổ chức xét duyệt sơ khảo, kiểm tra về quy cách và khối lượng thực hiện của từng đề tài. Đối với các đề tài đạt yêu cầu, các khoa phân công 01 phản biện cho mỗi đề tài.

- Trước ngày 10/5/2019: Các khoa gửi danh mục các đề tài đủ điều kiện bảo vệ kèm theo 01 bản tóm tắt đề tài, danh sách phản biện, và đề xuất hội đồng nghiệm thu tại các tiểu ban về phòng KHCN:

+ Khoa thành lập Hội đồng nghiệm thu chung cho 5-6 đề tài /buổi. Thời gian đánh giá nghiệm thu cho mỗi đề tài khoảng 30 phút.

+ Hội đồng nghiệm thu gồm: 01 chủ tịch, 01 thư ký, 03 ủy viên và 1-2 ủy viên thay thế trong trường hợp ủy viên hội đồng là giảng viên hướng dẫn đề tài đang nghiệm thu. Phản biện đề tài phải là thành viên trong Hội đồng nghiệm thu.

- Các ủy viên phản biện gửi kết quả phản biện cho Khoa trước ngày 15/5/2019. (Mẫu phản biện)

2. Tổ chức Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2018-2019.

- Thời gian tổ chức Hội nghị (dự kiến): Chủ Nhật, ngày 26/5/2019

- Các khoa nộp kết quả nghiệm thu về Phòng KHCN trước ngày 31/5/2019:

+ Kết quả đánh giá của Hội đồng nghiệm thu tại các tiểu ban;

+ Biên bản họp của khoa xác nhận các kết quả nghiệm thu tại các tiểu ban;

+ File mềm Báo cáo tổng kết đề tài sau khi đã chỉnh sửa, gửi về địa chỉ: khcn@nuce.edu.vn.

4. Xét chọn các đề tài gửi tham dự thi giải thưởng “ Sinh viên Nghiên cứu khoa học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Mỗi khoa lựa chọn 01đến 02 đề tài gửi về Phòng KHCN trước ngày 31/5/2019 để tham dự giải thưởng của Bộ GD&ĐT. Đề tài được xét chọn yêu cầu có:

+ Tính mới, tính sáng tạo; ý nghĩa khoa học, thực tiễn; kết quả phân tích, minh chứng rõ ràng, chặt chẽ;…

+ Các sản phẩm khoa học và ứng dụng như bài báo khoa học, mô hình chế tạo thử, kết quả ứng dụng, phần mềm máy tính,…

- Hội đồng khoa học Trường sẽ họp xét chọn khoảng 10 đề tài để gửi dự thi. Nhà trường sẽ hỗ trợ kinh phí cho các đề tài được xét chọn để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu dự giải của Bộ. Hạn nộp Bộ là ngày 30/6/2019.

Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm khoa và Cán bộ phụ trách khoa học khoa triển khai và thực hiện đúng các nội dung theo thông báo này. Ban chấp hành Đoàn Thanh niên phối hợp cùng các khoa tổ chức các hoạt động trong tuần lễ KH&CN nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên.

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2018-2019
   Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường và Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo kế hoạch kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2018-2019
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
   Thông báo đăng ký bổ sung đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018
   Thông báo đề xuất Công nghệ khuyến khích chuyển giao, Công nghệ hạn chế chuyển giao và Công nghệ cấm chuyển giao
Quảng cáo