bán máy đào bitcoin | thiết kế thi công phòng karaoke | mat ong rung nguyen chat | ban ghe da hoa cuong | cám gạo nguyên chất | ban dan guitar tphcm | may scan plustek ps288 | mat ong rung nguyen chat tphcm danh ngon cuoc song hay nhất ban dan piano tphcm
Phòng Khoa học và Công nghệ
hut be phot,thông tắc bể phốt
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo kế hoạch kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2018-2019 (03-03-2019)

Căn cứ Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Xây dựng, ban hành theo Quyết định số 503/QĐ-ĐHXD ngày 17/5/2017, Nhà trường thông báo đến các khoa, bộ môn kế hoạch kê khai giờ nghiên cứu khoa học (NCKH) của các giảng viên trong năm học 2018 - 2019.

          Kế hoạch triển khai:

- Trước 15/5/2019: Giảng viên kê khai khối lượng giờ NCKH theo các mẫu ĐHXD-NCKH-02 và ĐHXD-NCKH-03. Mốc thời gian tính khối lượng giờ cho các sản phẩm NCKH là từ 1/7/2018 đến 30/6/2019. Bảng kê khai phải được gửi kèm minh chứng (các sản phẩm phát sinh sau ngày kê khai sẽ được bổ sung). Mức giờ chuẩn NCKH của từng giảng viên sẽ được Phòng Tổ chức Cán bộ thông báo đến các bộ môn.1

- Trước 20/5/2019: Trưởng bộ môn tổng hợp kết quả theo mẫu ĐHXD-NCKH-01, kèm hồ sơ kê khai của từng giảng viên nộp cho Khoa.

- Trước 25/5/2019: Ban chủ nhiệm khoa rà soát kết quả, xác nhận vào Bảng kê tổng hợp của từng bộ môn và gửi Phòng KHCN. Hồ sơ kê khai của từng giảng viên được lưu giữ ở Bộ môn và sẽ được yêu cầu nộp lại khi cần thiết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị trao đổi trực tiếp với đơn vị thường trực là Phòng Khoa học và Công nghệ - Phòng 309 nhà A1, điện thoại: (024)3 8691435.

Mẫu kê khai và mẫu tổng hợp

Quy định chế độ làm việc với GV trường DHXD

 

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2018-2019
   Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường và Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo kế hoạch kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2018-2019
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
   Thông báo đăng ký bổ sung đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018
   Thông báo đề xuất Công nghệ khuyến khích chuyển giao, Công nghệ hạn chế chuyển giao và Công nghệ cấm chuyển giao
Quảng cáo