Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên (30-03-2018)

Ngày 22 tháng 1 năm 2018, Nhà trường đã có thông báo số 37/KHCN-ĐHXD về việc kê khai kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2017-2018.
Để phục vụ kịp thời công tác đánh giá thi đua và tổng kết năm học 2017 – 2018 của các bộ môn và khoa, Nhà trường thông báo kế hoạch kê khai giờ NCKH của các giảng viên như sau:

Mẫu kê khai giờ NCKH

- Giảng viên kê khai khối lượng giờ NCKH theo các bảng đính kèm (mẫu ĐHXD-NCKH-02 và ĐHXD-NCKH-03). Mốc thời gian tính giờ NCKH là từ 1/7/2017 đến 30/6/2018.

Trước ngày 6/6/2018: Trưởng bộ môn rà soát kết quả và tổng hợp kết quả vào Bảng tổng hợp số giờ quy đổi (mẫu ĐHXD-NCKH-01) của từng giảng viên của bộ môn nộp cho Khoa.

- Trước ngày 9/6/2018: Ban chủ nhiệm khoa kiểm tra, xác nhận vào Bảng tổng hợp của từng bộ môn và gửi Phòng KHCN.

- Hồ sơ kê khai của từng giảng viên được lưu giữ ở Bộ môn và sẽ được yêu cầu nộp các minh chứng khi cần thiết.Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị trao đổi trực tiếp với đơn vị thường trực là Phòng Khoa học và Công nghệ - Phòng 309 nhà A1, điện thoại: 3.869.1435.
 

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo