Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường và Trường trọng điểm năm 2017 (10-08-2017)

Căn cứ kế hoạch về hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017, Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường và Trường trọng điểm từ ngày 12/9/2017 đến ngày 14/9/2017 (theo lịch kèm theo)

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Đại diện BGH, Phòng KH&CN, Phòng Tài vụ, đại diện lãnh đạo và phụ trách khoa học các khoa.
Địa điểm: Phòng 305, nhà A1.
Nội dung kiểm tra:
- Chủ nhiệm đề tài báo cáo (khoảng 3 - 5 phút) về khối lượng công việc đã thực hiện, các kết quả và sản phẩm đã đạt được theo tiến độ trong Thuyết minh được duyệt.
- Các nội dung đề nghị chỉnh sửa (nếu có): tên đề tài, các nội dung nghiên cứu, tên chủ nhiệm đề tài, tên thành viên tham gia, sản phẩm, …
- Chủ nhiệm đề tài nộp 01 báo cáo tình hình thực hiện (theo mẫu tại trang web khcn.nuce.edu.vn, cả bản cứng và bản mềm), các chuyên đề đóng thành quyển về Phòng Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/8/2017.
Nhà trường yêu cầu các chủ nhiệm đề tài trực tiếp đến báo cáo trước Đoàn kiểm tra theo đúng lịch được thông báo./
Các mẫu báo cáo

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
   Thông báo đăng ký bổ sung đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018
   Thông báo đề xuất Công nghệ khuyến khích chuyển giao, Công nghệ hạn chế chuyển giao và Công nghệ cấm chuyển giao
Quảng cáo