Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo về việc nhận bài báo bằng tiếng Anh đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (08-08-2017)

Tạp chí KHCN Xây dựng của Trường ĐHXD là tạp chí khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng, được phát hành định kỳ 2 tháng 1 số, trong đó mỗi năm có một số bằng tiếng Anh. Tạp chí KHCN Xây dựng là nơi công bố những kết quả nghiên cứu và ứng dụng mới trong lĩnh vực xây dựng mà chưa đăng hoặc đang gửi phản biện ở bất kỳ tạp chí nào khác. Từ năm 2017, các số bằng tiếng Anh của Tạp chí được Hội đồng Chức danh Giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc tính tối đa là 1 điểm.

Theo kế hoạch xuất bản thường niên, Tạp chí KHCN Xây dựng sẽ xuất bản số bằng tiếng Anh trước ngày 05/11/2017. Thể lệ viết bài xem trên Website: www.khcn.nuce.edu.vn.
Thời gian gửi bản thảo bài báo: Trước ngày 15/9/2017
Địa chỉ Email gửi bài: tapchikhcnxd@nuce.edu.vn
Địa chỉ liên hệ: Phòng Khoa học và Công nghệ - Phòng 309A1
Điện thoại: 024. 3869 1435

Quy cách gửi bài

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo