Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN do Quỹ NAFOSTED tài trợ năm 2017 (26-06-2017)

 Căn cứ thông báo trên Website của Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia ngày 14/6/2017 về việc đăng ký Nhiệm vụ KHCN Tiềm năng năm 2017 (theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ban hành ngày 18/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ), Nhà trường đề nghị các cá nhân, đơn vị trong Trường đề xuất các nhiệm vụ KHCN thuộc các lĩnh vực nghiên cứu sau:

 - Lĩnh vực khoa học tự nhiên;

- Các hướng công nghệ ưu tiên:

+ Công nghệ thông tin và truyền thông;

+ Công nghệ sinh học;

+ Công nghệ vật liệu mới;

+ Công nghệ chế tạo máy - Tự động hóa;

+ Công nghệ môi trường.

Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn đăng ký đề tài (mẫu ĐXTN-02), thuyết minh đề tài (mẫu ĐXTN-03), thuyết minh tóm tắt đề tài (mẫu ĐXTN-04), lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia chính (mẫu ĐXTN-06). Các mẫu đăng ký được đăng tải trên trang web http://khcn.nuce.edu.vn. hoặc tải file đính kèm
Thời hạn đăng ký: các cá nhân đăng ký đề tài nộp hồ sơ về phòng KHCN trước ngày 15/7/2017

Mẫu đề xuất ; Thông tư hướng dẫn của BKHCN

 

 

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo