Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2017 - 2018 (30-05-2017)

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2018, Trường ĐHXD thông báo cho các đơn vị trong trường về kế hoạch triển khai hoạt động NCKH sinh viên năm học 2017 - 2018 như sau:

Mẫu đăng ký 

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian

1

Các khoa thông báo cho các giảng viên hướng dẫn và các sinh viên đăng ký thực hiện đề tài NCKH; Địa điểm đăng ký tại Văn phòng khoa (theo mẫu gửi kèm).

Từ 26/5/2017

đến 12/9/2017

2

Các khoa xét duyệt, phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện; Gửi danh sách xác nhận của khoa về Phòng KHCN (theo mẫu gửi kèm).

Mỗi đề tài NCKH sinh viên chỉ do 01 giảng viên hướng dẫn và có không quá 05 sinh viên thực hiện 01 đề tài.

Từ 12/9/2017

đến 28/9/2017

3

Các khoa nộp báo cáo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH sinh viên về Phòng KHCN và danh sách các đề tài đăng ký bổ sung thêm (nếu có).

Từ 18/12/2016 đến 22/12/2017

4

Các khoa tổ chức chấm sơ khảo; tập hợp báo cáo tổng kết, file báo cáo tóm tắt và danh sách Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKHSV gửi về Phòng KHCN.

Tháng 4/2018

5

Nhà trường tổ chức Hội nghị KHCN sinh viên và đánh giá nghiệm thu các đề tài NCKH sinh viên.

Tháng 5/2018

6

Nhà trường xét chọn các đề tài NCKH sinh viên xuất sắc để gửi dự Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Bộ GD&ĐT năm 2018.

Tháng 5/2018

7

Nhà trường tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào NCKH sinh viên; Trao giấy chứng nhận cho sinh viên thực hiện đề tài NCKH và giảng viên hướng dẫn.

Tháng 6/2018

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo