Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ (07-12-2016)

Căn cứ quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ và kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016, Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ như sau:

Danh sách đề tài kiểm tra

Mẫu báo cáo tiến độ

Thời gian: từ ngày 21/12/2016 đến ngày 22/12/2016 (theo lịch kèm theo).
Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Đại diện BGH, Phòng KH&CN, Phòng Tài vụ, đại diện lãnh đạo khoa và phụ trách khoa học khoa.
Địa điểm: Phòng 305, nhà A1.
Nội dung kiểm tra:
- Chủ nhiệm đề tài báo cáo (khoảng 5 - 10 phút) về khối lượng công việc đã thực hiện, các kết quả và sản phẩm đã đạt được theo tiến độ trong Thuyết minh được duyệt.
- Chủ nhiệm đề tài nộp 01 báo cáo tình hình thực hiện (theo mẫu tại trang web khcn.nuce.edu.vn, cả bản cứng và bản mềm), các chuyên đề đóng thành quyển về Phòng Khoa học và Công nghệ trước ngày 20/12/2016.
Nhà trường yêu cầu các chủ nhiệm đề tài trực tiếp đến báo cáo trước Đoàn kiểm tra theo đúng lịch được thông báo./.

 

TT

Đơn vị

Thời gian

Số lượng

đề tài

Ngày

Giờ

1.       

Khoa Cầu đường

21/12/2016

14.00 - 15.00

12

2.       

Khoa Cơ khí Xây dựng

21/12/2016

15.00 - 15:30

10

3.       

Khoa Kiến trúc và Quy hoạch

21/12/2016

15:30 - 16.00

04

4.       

Khoa Kỹ thuật môi trường

21/12/2016

16.00 - 17.00

10

5.       

Khoa Vật liệu Xây dựng

22/12/2016

8.00 - 9.00

03

6.       

Khoa Xây dựng DD&CN

22/12/2016

9.00 - 10.00

03

7.       

Khoa Kinh tế và QL Xây dựng

04/01/2017

10.00 – 10:40

04

 

Tổng cộng

 

 

46

 

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo