bán máy đào bitcoin | thiết kế thi công phòng karaoke | mat ong rung nguyen chat | ban ghe da hoa cuong | cám gạo nguyên chất | ban dan guitar tphcm | may scan plustek ps288 | mat ong rung nguyen chat tphcm danh ngon cuoc song hay nhất ban dan piano tphcm
Phòng Khoa học và Công nghệ
hut be phot,thông tắc bể phốt
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường 2016 (25-11-2016)

Theo Quy định về tổ chức hoạt động KH&CN của Trường Đại học Xây dựng, ban hành theo Quyết định số 221/QĐ-ĐHXD ngày 21/3/2011 của Hiệu trưởng Trường ĐHXD, từ ngày 14 đến 21/12/2016 Nhà trường sẽ tổ chức nghiệm thu các đề tài KH&CN cấp trường năm 2016, với các nội dung sau:

Thông báo và lịch nghiệm thu

Các mẫu BCTK,  biên bản, phản biện, đề xuất phản biện, đề xuất hội đồng

1. Họp đánh giá đề tài tại Bộ môn trước khi nghiệm thu cấp trường:
- Thời gian họp tại các bộ môn: từ ngày 05 đến 07/12/2016.
- Kinh phí tổ chức tại bộ môn là 300.000 đồng/đề tài.
- Kết quả họp đánh giá tại bộ môn được lập thành Biên bản (theo mẫu gửi kèm).
- Ngay sau buổi họp, bộ môn gửi về Khoa danh sách các đề tài đã được thông qua tại bộ môn và danh sách những người đọc phản biện.
- Trên cơ sở đóng góp ý kiến của bộ môn, chủ nhiệm đề tài hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài, đóng quyển và gửi cho phụ trách khoa học khoa.


2. Đọc nhận xét phản biện đề tài:
- Hội đồng khoa duyệt danh sách đọc phản biện đề tài do bộ môn đề xuất và tổ chức đọc nhận xét phản biện.
- Mỗi đề tài yêu cầu có 02 người đọc nhận xét phản biện (theo mẫu gửi kèm) và mỗi phản biện chỉ được nhận xét không quá 02 đề tài.
- Phụ trách khoa học khoa chịu trách nhiệm gửi Báo cáo tổng kết đề tài cho các phản biện đọc nhận xét.


3. Thành phần Hội đồng nghiệm thu cấp trường:
- Hội đồng khoa đề xuất danh sách Hội đồng nghiệm thu cấp trường.
- Hội đồng nghiệm thu gồm 05 thành viên, trong đó có 01 chủ tịch, 01 thư ký, 02 ủy viên là những giảng viên có kinh nghiệm trong đào tạo và NCKH và 01 đại diện của phòng KH&CN.


4. Họp Hội đồng nghiệm thu cấp trường:
- Phụ trách khoa học khoa gửi các tài liệu sau đây về phòng KH&CN trước ngày 9/12/2016, gồm:
(1) Danh sách Hội đồng nghiệm thu cấp trường có xác nhận của khoa (theo mẫu gửi kèm);
(2) Danh sách đọc nhận xét phản biện đề tài có xác nhận của khoa (theo mẫu gửi kèm);
(3) Hồ sơ cho mỗi đề tài bao gồm:
+ 01 biên bản họp đánh giá ở bộ môn đồng ý đưa ra bảo vệ ở Hội đồng;
+ 02 bản nhận xét của phản biện đề tài đồng ý đưa ra bảo vệ ở Hội đồng;
+ 02 quyển Báo cáo tổng kết đề tài (theo mẫu gửi kèm);
+ 01 bộ minh chứng sản phẩm của đề tài nếu có (phôtô mục lục và toàn văn bài báo đăng ở tạp chí, mô hình chế tạo,...).
- Thời gian họp của các Hội đồng nghiệm thu cấp trường từ ngày 14 đến 21/12/2016 (xem lịch gửi kèm).


5. Xếp loại đề tài:
- Hội đồng xếp loại các đề tài theo 05 mức: xuất sắc, tốt, khá, đạt và không đạt.
Để đảm bảo chất lượng và tiến độ nghiệm thu đề tài cấp trường được tốt, Nhà trường yêu cầu lãnh đạo và phụ trách khoa học các khoa triển khai và đôn đốc các chủ nhiệm đề tài thực hiện nghiêm túc các nội dung theo thông báo này; và tích cực thông báo cho các thầy, cô trong đơn vị đến tham dự, trao đổi học thuật về các vấn đề chuyên môn của đơn vị đang thực hiện.

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2018-2019
   Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường và Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo kế hoạch kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2018-2019
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
   Thông báo đăng ký bổ sung đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018
   Thông báo đề xuất Công nghệ khuyến khích chuyển giao, Công nghệ hạn chế chuyển giao và Công nghệ cấm chuyển giao
Quảng cáo