Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Đề tài cấp trường, cấp trường trọng điểm
Thông báo về việc viết thuyết minh đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm năm 2016 (20-04-2016)

Nhà trường thông báo với các khoa về việc viết thuyết minh chi tiết đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm năm 2016 (Danh sách và mẫu thuyết minh đề tài đính kèm theo thông báo này)

Đề nghị các khoa thông báo cho các chủ nhiệm đề tài, tập hợp và nộp thuyết minh về phòng KHCN trước ngày 29/4/2016.

Mẫu thuyết minh, mẫu dự toán 20 triệu - 35 triệu

 

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo