bán máy đào bitcoin | thiết kế thi công phòng karaoke | mat ong rung nguyen chat | ban ghe da hoa cuong | cám gạo nguyên chất | ban dan guitar tphcm | may scan plustek ps288 | mat ong rung nguyen chat tphcm danh ngon cuoc song hay nhất ban dan piano tphcm
Phòng Khoa học và Công nghệ
hut be phot,thông tắc bể phốt
Trang chủ
Đối tác
NCKH Sinh viên
THÔNG BÁO: V/v kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH Sinh viên năm học 2015-2016 (27-11-2015)

Căn cứ kế hoạch về hoạt động KH&CN năm 2015 và theo thông báo số 328/TB-KHCN về việc “Triển khai hoạt động NCKH sinh viên năm học 2015-2016”, Nhà trường yêu cầu các khoa, ban tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm học 2015-2016 từ ngày 31/11/2015 đến 4/12/2015

Các Khoa thông báo cho phòng KH&CN thời gian, địa điểm tiến hành kiểm tra tiến độ đề tài NCKH Sinh viên để phòng KH&CN cử đại diện phòng tham dự.

Nội dung kiểm tra:

- Các nội dung đề nghị chỉnh sửa và bổ sung (nếu có): Tên đề tài, tên các sinh viên thực hiện, tên giảng viên hướng dẫn,…

- Tiến độ hoàn thành các nội dung nghiên cứu đã đăng ký;

- Các đề tài đăng ký bổ sung: Đề nghị nhóm sinh viên gửi bản đăng ký đề tài NCKH sinh viên có chữ ký của giảng viên hướng dẫn.

Sau khi kiểm tra tiến độ, phụ trách khoa học các khoa, ban tập hợp và gửi danh sách các đề tài (theo mẫu gửi kèm) có xác nhận của khoa, ban về Phòng KHCN trước ngày 11/12/2015.

 

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2018-2019
   Thông báo kế hoạch kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2018-2019
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Về việc triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2018 - 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
Quảng cáo