Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Chương trình, dự án, đề tài cấp Bộ, tỉnh, quỹ Nafosted
Quyết định về việc Phê duyệt Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm của Thủ đô giai đoạn 2015 - 2020 - Sở KH&CN Hà Nội (08-09-2015)

Ngày 03 tháng 07 năm 201, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 309/QĐ UBND về việc Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô giai đoạn 2015 - 2020

Chi tiết QĐ xem tại đây

dost.hanoi.gov.vn/thong-bao/-/news/0a1dDnsUqQBB/1/393016.html

 Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô giai đoạn 201 2020 đã cụ thể hóa Nghị quyết số 04/2013/NQ NĐND và Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hà Nội đến năm 2020 nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học và công nghệ bằng công nghệ cao, chất lượng tốt, hiệu quả cao và phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và cả nước dựa trên việc khai thác các lợi thế so sánh về nhân lực, điều kiện tự nhiên, xã hội của Thành phố.

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo