Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
NCKH Sinh viên
Thông báo Triển khai hoạt động NCKH SV năm học 2015-2016 (20-08-2015)

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2015, Trường Đại học Xây dựng thông báo cho các khoa, phòng, ban về các quy định và kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2015 - 2016.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Mẫu đăng ký đề tài

 

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
   Thông báo đăng ký bổ sung đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018
   Thông báo đề xuất Công nghệ khuyến khích chuyển giao, Công nghệ hạn chế chuyển giao và Công nghệ cấm chuyển giao
Quảng cáo