Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Hội nghị, hội thảo
Thông báo tham gia (13-07-2015)

  Chợ Công nghệ và Thiết bị Quốc tế Việt Nam 2015" - International Techmart Vietnam 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 01 đến ngày 04/10/2015 tại Trung tâm triển lãm quốc tế, số 91 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.

 Nhà Trường thông báo và khuyến khích các đơn vị, các Viện trong Trường có các sản phẩm thiết bị, dịch vụ, giải pháp phần mềm tích cực tham gia Hội chợ.

 Các đơn vị, cá nhân gửi các thông tin, hình ảnh và đăng ký các mô hình, hiện vật thuộc các kết quả đạt nghiên cứu khoa học công nghệ của đơn vị mình tham gia Hội chợ (download tại đây). Các mẫu phiếu đăng ký được gửi bằng file cho Phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 27 tháng 7 năm 2015 theo địa chỉ: khcn.dhxd@gmail.com

 

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo