Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
NCKH Sinh viên
Quyết định Công nhận kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN sinh viên năm học 2014-2015 (25-05-2015)

 Căn cứu theo kết quả của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN sinh viên tại các tiểu ban và Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN Sinh viên cấp Trường, Trường ĐHXD quyết định công nhận kết quả nghiệm thu 175 đề tài KH&CN sinh viên năm học 2014-2015, trong đó có 138 đề tài đạt giải, bao gồm 25 đề tài đạt giải Nhất, 43 đề tài đạt giải Nhì và 70 đề tài đạt giải Ba.

Chi tiết thông báo xem tại đây

Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH SV 2014-2015

Danh sách sinh viên đạt giải - QĐ khen thưởng

 

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo