Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
NCKH Sinh viên
Thông báo Triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ sinh viên năm học 2013-2014 (26-02-2014)

 Theo kế hoạch về việc triển khai công tác NCKH sinh viên, Ban chỉ đạo hoạt động KHCN sinh viên thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2013-2014.

1. Tổ chức hướng dẫn sinh viên viết báo cáo tổng kết đề tài (Từ 24/02/2014 đến 03/03/2013)

2. Tổ chức xét duyệt sơ khảo đề tài (Từ 31/03/2014 đến 05/04/2014).

3. Tổ chức đọc nhận xét phản biện đề tài.

4. Tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2013-2014 (Ngày 13/04/2014)

5. Xét chọn các đề tài gửi tham dự giải "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam dành cho sinh viên" của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhà trường yêu cầu lãnh đạo và trợ lý khoa học các khoa triển khai và thực hiện đúng các nội dung theo thông báo này. Đoàn Thanh niên phối hợp cùng các khoa tổ chức các hoạt động trong tuần lễ KHCN nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên.

Chi tiết thông báo xem dưới đây.

Link download MauPhieuNhanXet và MauBaoCaoTongKet

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo