Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Chương trình, dự án, đề tài cấp Bộ, tỉnh, quỹ Nafosted
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ, đề tài KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ năm 2015 (17-01-2014)

 Theo công văn số 23/BGDĐT-KHCNMT ngày 03/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2015 và các hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN của các Bộ và các tỉnh năm 2015, Nhà trường đề nghị các khoa tổ chức đề xuất xét duyệt các nhiệm vụ, chương trình, đề tài KH&CN của đơn vị mình.

 

Các cán bộ của khoa gửi phiếu đề xuất đề tài KH&CN cho đơn vị mình. Hội đồng KH&ĐT khoa họp đánh giá, góp ý và chọn lọc các phiếu đề xuất theo định hướng nghiên cứu chung của đơn vị và của Nhà trường;

 Trước ngày 04 tháng 3 năm 2013: Các đơn vị nộp Phiếu đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh có xác nhận của khoa cho Phòng Khoa học Công nghệ (02 bản), bản điện tử gửi theo địa chỉ email:  khcn.dhxd@gmail.com.

 Chi tiết thông báo, các mẫu đề xuất xin xem các file đính kèm

 Thong Bao Dang Ky Nhiem Vu KHCN 2015.rar

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo