Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
NCKH Sinh viên
Lịch kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2013 - 2014 (26-12-2013)

Trường Đại học Xây dựng thông báo về kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2013-2014

- Từ ngày 02/01/2014 đến ngày 10/01/2014: các Khoa, Ban tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.
- Ngày 13/01/2014: Trợ lý khoa học các Khoa, Ban nộp kết quả báo cáo về phòng Khoa học và Công nghệ (theo mẫu gửi kèm).

 Hội nghị Khoa học và Công nghệ sinh viên Trường Đại học Xây dựng năm học 2013 - 2014 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3/2014.

 Nhà trường đề nghị các đơn vị quan tâm, đôn đốc các thầy, cô giáo và các em sinh viên tích cực thực hiện để đảm bảo tiến độ và chất lượng đề tài NCKH sinh viên của trường Đại học Xây dựng.

Chi tiết xem tại đây

 

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo