Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Đề tài cấp trường, cấp trường trọng điểm
Lịch nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2013 (13-11-2013)

 Theo Quy định về tổ chức hoạt động KH&CN của Trường Đại học Xây dựng ban hành theo Quyết định số 221/QĐ-ĐHXD ngày 21/3/2011 của Hiệu trưởng Trường ĐHXD, Nhà trường sẽ tổ chức nghiệm thu các đề tài KH&CN cấp trường năm 2013, dự kiến tổ chức từ ngày 10/12/2013 đến ngày 16/12/2013.

Lịch nghiệm thu: LichNghiemThu.doc

Mẫu Đề xuất Danh sách HĐ nghiệm thu, phản biện: MauDeXuat.doc

Hướng dẫn viết báo cáo đề tài: HuongDandoc

Mẫu biên bản họp đánh giá ở Bộ môn: MauBienBanDanhGiaBoMon.doc

Phiếu nhận xét: PhieuNX.doc

 

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo