Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
NCKH Sinh viên
Quyết định: Vv giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 2013 (26-09-2013)

Căn cứ và Quyết định số 144/CP ngày 08/8/1966 của Hội đồng Chính phủ thành lập trường Đại học Xây dựng;

Căn cứ Điều lệ trường đại học, ban hành theo quyết định số 58/2010/QĐ – TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chínhphủ quy định trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ nội dung hoạt động KH&CN của Trường; 

1032-QĐ-KHCN.jpg

Danh sách đăng ký đề tài file/DS%20Dang%20Ky%20NCKH%20SV.PDF

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo