Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu xây dựng nhiệt đới
Giới thiệu trung tâm (04-09-2013)

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Thí nghiệm, trường Đại học Xây dựng, số 55 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giám đốc:                PGS.TSKH Bạch Đình Thiên

Phó Giám đốc:         PGS.TS Nguyễn Mạnh Phát; PGS.TS Vũ Đình Đấu

Lĩnh vực hoạt động:

-  Nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng thích ứng với điều kiện môi trường Việt Nam.
-  Sản xuất thực nghiệm VLXD dựa trên các kết quả NCKH trong và ngoài nước, sản xuất thực nghiệm các sản phẩm bê tông chất lượng cao cho một số chuyên ngành kinh tế.
-  Thực hiện các dịch vụ thông tin, tư vấn, thiết kế, đào tạo, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng và công trình xây dựng.
-  Hợp tác, liên kết hoạt động khoa học và công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước, tư vấn và CGCN trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất VLXD.


Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo