Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
NCKH Sinh viên
Thông báo về việc triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ Sinh viên năm học 2013-2014 (04-09-2013)

Căn cứ vào kế hoạch Khoa học Công nghệ năm 2013 của trường Đại học Xây dựng và công tác năm của Đoàn Thanh niên trường Đại học Xây dựng.
Trường Đại học Xây dựng thông báo quy định và kế hoạch đăng ký đề tài NCKH Sinh viên năm học 2013-2014 như sau:

1.    Một số qui định đăng ký đề tài:
-    Nhà trường khuyến khích các sinh viên đăng ký thực hiện đề tài NCKH nhằm rèn luyện kỹ năng tư duy sáng tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn và tiếp cận giải quyết những vấn đề khoa học cấp thiết trong thực tiễn sản xuất.
-    Nhà trường đề nghị các cán bộ giảng viên tích cực tham gia hướng dẫn sinh viên NCKH và tạo điều kiện cho các sinh viên tham gia thực hiện các đề tài KHCN cấp trường, cấp trường trọng điểm hoặc cấp cao hơn.  
-     Thời gian thực hiện đề tài nằm trong kế hoạch của năm học 2013 - 2014 (được gửi kèm thông báo).
-    Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi đề tài NCKH sinh viên do 01 giáo viên hướng dẫn và số sinh viên tham gia thực hiện không quá 05 người.
-    Những đề tài được đánh giá xếp loại Nhất, Nhì tại Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh viên sẽ được xem xét để gửi tham dự giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Chi tiết  về thông báo và mẫu đăng ký ở file đính kèm:

mau dang ky de tai 2013-2014.pdf

ke hoach trien khai 2013-2014.pdf

 

 

 

 

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo