Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Cơ sở KHCN
Công văn số 2289/BKHCN-TCCB về hướng dẫn bổ sung xây dựng Đề án chuyển đổi của các tổ chức (21-08-2013)

Kính gửi:
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
- Hội đồng quản trị các Tổng công ty Nhà nước

Triển khai thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập (Nghị định 115), Liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 5/6/2006 (Thông tư 12) và đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định 115 và Thông tư 12 đối với các Bộ ngành và địa phương, đồng thời đang tiến hành xây dựng tiêu chí phân loại các tổ chức khoa học và công nghệ để các Bộ, ngành có cơ sở phê duyệt Đề án chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115 và đề nghị Nhà nước tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm.

Xem thêm:2289-BKHCN-TCCB.pdf

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
   Thông báo đăng ký bổ sung đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018
Quảng cáo