Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Danh sách đề tài Sinh viên gửi dự thi “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam ” năm 2012 (06-07-2012)

Danh sách đề tài sinh viên gửi dự thi “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam ” năm 2012

Có 08 đề tài của sinh viên NCKH được chọn gửi dự thi giải thưởng VIFOTEC năm 2012

+ Đọc tiếp...

Kết quả nghiệm thu các đề tài KH & CN Sinh viên năm học 2011-2012 (06-07-2012)

 Kết quả nghiệm thu các đề tài KH & CN Sinh viên năm học 2011-2012

(Theo quyết định số 216/QĐ-KHCN ngày 7 tháng 3 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng)

+ Đọc tiếp...

Thông tin kết quả nghiên cứu của Đề tài mã số: 102-2011/KHXD-TĐ (24-05-2012)

  1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học cho hai ngành của khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Xây dựng.

- Mã số: 102-2011/KHXD-TĐ

- Chủ nhiệm: TS. Phạm Thiếu Nga

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Xây dựng

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 12 năm 2011.

- Kết quả đánh giá: XUẤT SẮC

+ Đọc tiếp...

Thông tin kết quả nghiên cứu của Đề tài mã số: 116-2011/KHXD-TĐ (24-05-2012)

  1. Thông tin chung:

Tên đề tài: Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả của Nghị định 115/2005/NĐ-CP đối với tổ chức KHCN sau khi chuyển đổi trong trường Đại học Xây dựng.

- Mã số: 116-2011/KHXD-TĐ

- Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Mạnh Tiến

- Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ tháng 1/2011 đến 12/2011

- Kết quả đánh giá: TỐT

+ Đọc tiếp...

Thông tin kết quả nghiên cứu của Đề tài mã số: 127-2011/KHXD-TĐ (24-05-2012)

  1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu nguyên lý thiết kế van lật tự động thủy lực ở công trình tháo lũ đầu mối thủy lợi.

            - Mã số: 127-2011/KHXD-TĐ

            - Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Thượng Bằng

            - Cơ quan chủ trì: Trường Đại học xây dựng

            - Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ 01/2011 đến 12/2011)

- Kết quả đánh giá: KHÁ

+ Đọc tiếp...

Thông tin kết quả nghiên cứu của Đề tài mã số: 100-2011/KHXD-TĐ (24-05-2012)

  1. Thông tin chung:

Tên đề tài: Nghiên cứu viết đề cương và tài liệu giảng dạy cho môn học mới ngành Cao học Địa kỹ thuật xây dựng “Lan truyền của chất ô nhiễm trong đất

- Mã số: 100-2011/KHXD-TĐ

- Chủ nhiệm: TS. Phạm Quang Hưng

- Thời gian thực hiện: 1/2011 đến 12/2011

- Kết quả: Xuất Sắc

+ Đọc tiếp...

Thông tin kết quả nghiên cứu của Đề tài mã số: 104-2011/KHXD-TĐ (24-05-2012)

  1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo đại học hệ liên thông cho ngành Cơ khí Xây dựng (Kỹ thuật Cơ khí)

- Mã số: 104-2011/KHXD-TĐ

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trương Quốc Thành

- Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Xây dựng

- Thời gian thực hiện: 01 năm (1/2011 – 12/2011)

- Kết quả: Tốt

+ Đọc tiếp...

Thông tin kết quả nghiên cứu của Đề tài mã số: 105-2011/KHXD-TĐ (24-05-2012)

  1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế cải tạo cần trục tháp thành cần trục leo sàn phục vụ thi công nhà nhiều tầng có độ cao lớn

- Mã số: 105-2011/KHXD-TĐ

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trương Quốc Thành

- Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Xây dựng

- Thời gian thực hiện: 12 tháng (1/2011 – 12/2011)

- Kết quả đánh giá: XUẤT SẮC

+ Đọc tiếp...

Thông tin kết quả nghiên cứu của Đề tài mã số: 102-2011/KHXD-TĐ (23-05-2012)

 1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học cho hai ngành của khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Xây dựng.

- Mã số: 102-2011/KHXD-TĐ

- Chủ nhiệm: TS. Phạm Thiếu Nga

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Xây dựng

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 12 năm 2011.

- Kết quả đánh giá: XUẤT SẮC

+ Đọc tiếp...

Thông tin kết quả nghiên cứu của Đề tài mã số: 127-2011/KHXD-TĐ (23-05-2012)

 1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu nguyên lý thiết kế van lật tự động thủy lực ở công trình tháo lũ đầu mối thủy lợi.

            - Mã số: 127-2011/KHXD-TĐ

            - Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Thượng Bằng

            - Cơ quan chủ trì: Trường Đại học xây dựng

            - Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ 01/2011 đến 12/2011)

- Kết quả đánh giá: KHÁ

+ Đọc tiếp...

Thông tin kết quả nghiên cứu của Đề tài mã số: 100-2011/KHXD-TĐ (23-05-2012)

 1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu viết đề cương và tài liệu giảng dạy cho môn học mới ngành Cao học Địa kỹ thuật xây dựng “Lan truyền của chất ô nhiễm trong đất

- Mã số: 100-2011/KHXD-TĐ

- Chủ nhiệm: TS. Phạm Quang Hưng

- Thời gian thực hiện: 1/2011 đến 12/2011

- Kết quả: Xuất Sắc

+ Đọc tiếp...

Thông tin kết quả nghiên cứu của Đề tài mã số: 104-2011/KHXD-TĐ (23-05-2012)

 1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo đại học hệ liên thông cho ngành Cơ khí Xây dựng (Kỹ thuật Cơ khí)

- Mã số: 104-2011/KHXD-TĐ

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trương Quốc Thành

- Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Xây dựng

- Thời gian thực hiện: 01 năm (1/2011 – 12/2011)

- Kết quả: Tốt

+ Đọc tiếp...

Thông tin kết quả nghiên cứu của Đề tài mã số: 105-2011/KHXD-TĐ (23-05-2012)

 1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế cải tạo cần trục tháp thành cần trục leo sàn phục vụ thi công nhà nhiều tầng có độ cao lớn

- Mã số: 105-2011/KHXD-TĐ

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trương Quốc Thành

- Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Xây dựng

- Thời gian thực hiện: 12 tháng (1/2011 – 12/2011)

- Kết quả đánh giá: XUẤT SẮC

+ Đọc tiếp...

Thông tin kết quả nghiên cứu của Đề tài mã số: 116-2011/KHXD-TĐ (23-05-2012)

 1. Thông tin chung:

- Tên đề tài: Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả của Nghị định 115/2005/NĐ-CP đối với tổ chức KHCN sau khi chuyển đổi trong trường Đại học Xây dựng.

- Mã số: 116-2011/KHXD-TĐ

- Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Mạnh Tiến

- Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ tháng 1/2011 đến 12/2011

- Kết quả đánh giá: TỐT

+ Đọc tiếp...

Công trình theo xu hướng Kiến trúc xanh: Nhà cộng đồng thôn Suối Rè, xã Cư Yên (Lương Sơn, Hòa Bình). (06-03-2012)

Nhà cộng đồng thôn Suối Rè, xã Cư Yên (Lương Sơn, Hòa Bình) là một công trình có quy mô không lớn nhưng được giới KTS đánh giá cao bởi những ý tưởng mới trong cả phong cách kiến trúc dân tộc, xu hướng kiến trúc xanh và tính nhân văn.  Tác phẩm do KTS Hoàng Thúc Hào (Giảng viên Khoa Kiến trúc & Quy hoạch, ÐH Xây Dựng), KTS Nguyễn Duy Thanh và Văn phòng 1+1>2 thiết kế và đầu tư xây dựng.

+ Đọc tiếp...

Đồ án sv kiến trúc: Tính ứng dụng và căn bệnh hình thức (06-03-2012)

Có thể khẳng định rằng sinh viên ngày nay nói chung, sinh viên kiến trúc nói riêng ngày càng bộc lộ được sự năng động, thông minh và sáng tạo. 

Trong các cuộc thi về kiến trúc, đối tượng đoạt giải là sinh viên hoặc những KTS trẻ chiếm tỷ lệ ngày càng lớn. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần phải nhìn nhận một vấn đề rất đáng lo ngại, đó là tính ứng dụng trong các đồ án thiết kế của các bạn trẻ này. Liệu có ai đó giật mình nghĩ rằng mình như đang mộng du đi trên các tòa nhà cao tầng? 


+ Đọc tiếp...

Sinh viên Đại học Xây dựng trong hội nghị Khoa học & công nghệ năm học 2011-2012 (07-03-2012)

Chủ nhật, ngày 04/3/2012, Trường Đại học Xây dựng đã tổ chức Hội nghị khoa học & công nghệ Sinh viên ĐHXD năm học 2011 – 2012. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với 141 đề tài, 391 sinh viên tham gia.

+ Đọc tiếp...

Hội thảo Sinh viên Xây Dựng với NCKH và những kỹ năng cần thiết (02-03-2012)

Hướng tới sự kiện Hội nghị KHCN sinh viên năm 2012, Hội sinh viên trường ĐH Xây Dựng tổ chức hội thảo Sinh viên Xây Dựng với NCKH và những kĩ năng cần thiết vào ngày 1/3/2012 vừa qua.

+ Đọc tiếp...

Tài liệu hội thảo - Tập huấn quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ trong cơ sở giáo dục Đại học tháng 1/2012 (20-02-2012)

Tài liệu hội thảo - Tập huẫn quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ trong cơ sở giáo dục Đại học tháng 1/2012

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Đọc tiếp...

Đề tài cấp bộ, đề tài cấp nhà nước (20-02-2012)

Theo công văn số 8253/BGDĐT-KHCNMT ngày 08/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2013, Nhà trường đề nghị các khoa, viện tổ chức đề xuất, đăng ký và xét duyệt các nhiệm vụ, chương trình, đề tài KH&CN của đơn vị mình theo các nội dung dưới đây.

+ Đọc tiếp...

Trang đầu  Trang trước  1   2   3   4   5   6   7  Trang sau   Trang cuối
Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo