bán máy đào bitcoin | thiết kế thi công phòng karaoke | mat ong rung nguyen chat | ban ghe da hoa cuong | cám gạo nguyên chất | ban dan guitar tphcm | may scan plustek ps288 | mat ong rung nguyen chat tphcm danh ngon cuoc song hay nhất ban dan piano tphcm
Phòng Khoa học và Công nghệ
hut be phot,thông tắc bể phốt
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo xây dựng các hướng nghiên cứu chính giai đoạn 2016-2020, nhóm nghiên cứu & CLB KHCN (20-09-2016)

 Thực hiện Nghị định 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc đầu tư phát triển tiểm lực và khuyến khích hoạt động KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học, và căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường, BGH yêu cầu các Khoa triển khai xây dựng các hướng  nghiên cứu chính (HNCC) giai đoạn 2016-2020 gắn với việc hình thành các nhóm nghiên cứu (NNC) và câu lạc bộ Khoa học công nghệ trường Đại học xây dựng.

+ Đọc tiếp...

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN do Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2016 (08-09-2016)

 Căn cứ thông báo trên Website của Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia về việc đăng ký Nhiệm vụ KHCN đột xuất theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ban hành ngày 18/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện từ năm 2016, Nhà trường đề nghị các cá nhân, đơn vị trong Trường đề xuất các nhiệm vụ KHCN, đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Đọc tiếp...

Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN các cấp năm 2016 (29-08-2016)

Căn cứ kế hoạch về hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016, Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN các cấp Trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng và Quỹ NAFOSTED từ ngày 12/9/2016 đến ngày 14/9/2016 (theo lịch kèm theo)

Chi tiến thông báo xem tại đây.

+ Đọc tiếp...

Thông báo đề xuất đề tài, dự án KH&CN theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2017 (10-08-2016)

 Căn cứ theo Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kêu gọi đề xuất đề tài, dự án KH&CN theo hình thức Nghị định thư bắt đầu thực hiện từ năm 2017, Nhà trường đề nghị các khoa, viện đề xuất đề tài, dự án KH&CN với các nội dung sau

+ Đọc tiếp...

Thông báo tuyển chọn đề tài KH&CN thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ: (27-07-2016)

Căn cứ Công văn số 3627/BGDĐT-KHCNMT ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển chọn đề tài KH&CN thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bê tông chất lượng siêu cao trong xây dựng công trình cầu quy mô nhỏ và trung bình”, Trường Đại học Xây dựng được giao nhiệm vụ phối hợp với Ban chủ nhiệm Chương trình tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài đề tài thuộc Chương trình (Danh mục kèm theo).

Danh mục đề tài

Các file mẫu hồ sơ tuyển chọn

+ Đọc tiếp...

Thông báo đề xuất đề tài, dự án KH&CN theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2017 (20-07-2016)

Căn cứ theo Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kêu gọi đề xuất đề tài, dự án KH&CN theo hình thức Nghị định thư bắt đầu thực hiện từ năm 2017, Nhà trường đề nghị các khoa, viện đề xuất đề tài, dự án KH&CN với các nội dung sau

+ Đọc tiếp...

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Xây dựng lần thứ 17 (09-05-2016)

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm đào tạo - 50 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng và để đánh giá, tổng kết các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo trong giai đoạn vừa qua, Trường Đại học Xây dựng trân trọng kính mời các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý trong và ngoài nước tích cực tham gia báo cáo tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 17

Quy định báo cáo gửi hội nghị

+ Đọc tiếp...

Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2017 (06-06-2016)

Căn cứ Công văn số 2606/BGDĐT-KHCNMT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển chọn và thẩm định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2017, Trường Đại học Xây dựng được giao nhiệm vụ tổ chức và thực hiện tuyển chọn 06 đề tài (Danh mục kèm theo).
Chi tiết thông báo xem tại đây

+ Đọc tiếp...

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN với Bộ Giao thông vận tải và Tỉnh Quảng ninh (18-03-2016)

Căn cứ theo Công văn số 149/SKHCN-QLKH ngày 03/3/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh và Công văn số 1502/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải, Nhà trường đề nghị các khoa, viện đề xuất đề tài KHCN và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn (theo mẫu đính kèm) và gửi về phòng Khoa học Công nghệ:

- Hạn gửi đề xuất với Bộ GTVT: trước ngày 24 tháng 3 năm 2016
- Hạn gửi đề xuất với sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng ninh:
trước ngày 01 tháng 4 năm 2016

+ Đọc tiếp...

Thông báo và hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN với Sở KH&CN TP. Hà Nội năm 2017 (23-03-2016)

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo và đề nghị quý các cơ quan đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố.

Thời gian tiếp nhận đề xuất: Phiếu đề xuất gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở KH&CN (số 5, phố Nguyễn Trãi, Hà Đông) trước ngày 30/04/2016

+ Đọc tiếp...

Thông báo đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ giáo dục và Đào tạo năm 2017 (25-02-2016)

Thực hiện Quyết định số 453/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao đề xuất đề tài khoa học và công nghệ năm 2017 và Công văn số 630/BGDĐT-KHCNMT ngày 22 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đề xuất đề tài và tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017, Trường Đại học Xây dựng được giao 08 đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ đưa vào triển khai năm 2017.

Các mẫu phụ lục 2, Phụ lục 4

+ Đọc tiếp...

Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2016 (22-10-2015)

+ Đọc tiếp...

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016 (20-10-2015)

- Căn cứ và Quyết định số 144/CP ngày 08/8/1966 của Hội đồng Chính phủ thành lập trường Đại học Xây dựng;
- Căn cứ Điều lệ trường đại học, ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng;
- Căn cứ nội dung hoạt động Khoa học và Công nghệ của Trường;
- Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ

+ Đọc tiếp...

Thông báo tham dự Hội thảo: "Sự cố công trình xây dựng - Bài học và giải pháp phòng ngừa" (13-10-2015)

  Hội thảo "Sự cố công trình xây dựng - Bài học và giải pháp phòng ngừa" là diễn đàn trao đổi các kinh nghiệm, bài học thực tế từ các sự cố công trình nhằm tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng công trình xây dựng

+ Đọc tiếp...

Cơ hội thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Anh theo chương trình hợp tác NAFOSTED – The UK Academies (16-10-2015)

   Năm 2014, trong khuôn khổ Quỹ Newton tại Việt Nam, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và 02 Viện Hàn lâm Anh Quốc, Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (The UK Academies) đã ký kết một thỏa thuận khung về việc triển khai chương trình hợp tác “Trao đổi nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh".  Theo thỏa thuận khung này, NAFOSTED cùng với Viện Hàn lâm Anh Quốc và Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh sẽ hỗ trợ nhà khoa học thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật và lĩnh vực Khoa học xã hội & nhân văn thực hiện các nghiên cứu tại Anh và Việt Nam trong thời gian từ 01 – 06 tháng.

+ Đọc tiếp...

Đăng ký tham gia viêt bài báo cho Hội nghị khoa học: "Những tiến bộ trong Xây dựng và Kiến trúc 2016" (06-10-2015)

  Hội nghị khoa học "Những tiến bộ trong Xây dựng và Kiến trúc 2016" (Advanced in Civil Engineering and Architecture 2016 - ACEA 2016)" sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Xây dựng miền Trung vào ngày 24 tháng 3 năm 2016 nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Trường

+ Đọc tiếp...

Thông báo lịch kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN các cấp 2015 (20-08-2015)

Căn cứ kế hoạch về hoạt động khoa học và công nghệ năm 2015, Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN các cấp Trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng và Quỹ NAFOSTED.

Thời gian: Từ ngày 15/9/2015 đến ngày 16/9/2015 (theo lịch kèm theo)

Địa điểm: Phòng 305, nhà A1

Chi tiết thông báo xem tại đây

Mẫu báo cáo cấp trường, cấp Bộ

+ Đọc tiếp...

Thông báo đăng ký đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường và cấp Trường Trọng điểm năm 2016 (15-05-2015)

  Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2016, Trường Đại học Xây dựng thông báo cho các khoa, Phòng, ban về việc đăng ký đề tài  KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2016 như sau:

Link tải mẫu đăng ký đề tài cấp trườngcấp trường trọng điểm 2016.

+ Đọc tiếp...

Thông báo tiến độ triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ sinh viên năm học 2014-2015 (10-03-2015)

 Theo kế hoạch về việc triển khai công tác nghiên cứu khoa học sinh viên, Ban Chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ sinh viên thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2014-2015:

- 9/3/2015 đến 21/3/2015: Tổ chức hướng dẫn sinh viên viết Báo cáo tổng kết đề tài NCKH
- 20/4/2015 đến 25/4/2015: Tổ chức thu nhận các Báo cáo tổng kết đề tài, xét duyệt sơ khảo và danh sách phản biện đề tài
- 17/5/2015: Tổ chức Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2014 - 2015.

Chi tiết thông báo xin xem tại đây.

Link download  Hướng dẫn viết báo cáo tổng kết và Mẫu nhận xét đề tài NCKH SV

Danh sách các đề tài NCKH Sinh viên sau kiểm tra tiến độ

+ Đọc tiếp...

Quy định về việc hỗ trợ cho các cá nhân có bài báo in trên tạp chí và hội thảo quốc tế 2014 (20-03-2015)

  Để động viên cán bộ, Nhà trường sẽ hỗ trợ cho các cá nhân có các bài báo ghi tên Trường Đại học Xây dựng được đăng trên các tạp chí quốc tế và hội thảo quốc tế trong năm 2014 như sau.

  Đề nghị các đơn vị tập hợp hồ sơ và tổng hợp danh sách theo mẫu kèm theo về Phòng Khoa học Công nghệ, bản điện tử gửi theo địa chỉ email: khcn.dhxd@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Trang đầu  Trang trước  1   2   3   4   5   6  ... Trang sau   Trang cuối
Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
   Thông báo đăng ký bổ sung đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018
   Thông báo đề xuất Công nghệ khuyến khích chuyển giao, Công nghệ hạn chế chuyển giao và Công nghệ cấm chuyển giao
   Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018
   Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường và Trường trọng điểm năm 2017
   Thông báo về việc nhận bài báo bằng tiếng Anh đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng
Quảng cáo