Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH và CN năm 2011 (05-02-2010)

Năm 2010 là năm kết thúc kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm 2006 – 2010 và xây dựng kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2011, công tác tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ 5 năm 2006 – 2010 và xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm 2011 – 2015 Bộ sẽ có hướng dẫn chi tiết.

 


Danh sách các đề tài NCKH cấp trường năm 2010 (26-02-2010)

Theo Quyết định số 160/TĐHXD – KHCN ngày 23 tháng 02 năm 2010 các Khoa, Viện, Bộ môn đã cung cấp danh sách đề tài NCKH cấp trường năm 2010 của các Khoa, Viện, Bộ môn (File đính kèm)

Báo cáo hoạt động KHCN năm 2008 và kế hoạch KHCN năm 2009 (28-08-2008)

Đánh giá Tình hình hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2008....

+ Đọc tiếp...

Danh sách đề tài NCKH Cấp bộ năm 2009 (15-04-2010)

Danh sách đề tài NCKH Cấp bộ năm 2009 (file đính kèm)

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo các Khoa, Viện (15-04-2010)

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo các Khoa, Viện: files/Danh sach HD cac Khoa, Vien.pdf

Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm 2009 (20-01-2010)

Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm 2009 

 (Theo quyết định số: 42/QĐ-KHCN ngày 08 tháng 01 năm 2010) 

1. Khoa Kiến trúc và Quy hoạch 

+ Đọc tiếp...

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa, viện nhiệm kỳ 2009-2014 (20-01-2010)

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa, viện nhiệm kỳ 2009-2014

(Theo quyết định số 47/QĐ-ĐHXD ngày 12 tháng 01 năm 2010)

+ Đọc tiếp...

Dự thảo quy định về tổ chức và hoạt động KHCN của Trường ĐHXD (22-01-2010)

Điều 1. Trường Đại học Xây dựng là một trong những cơ sở đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng đầu của Việt Nam trong các ngành thuộc lĩnh vực xây dựng. Hoạt động khoa học và công nghệ là một trong hai chức năng chính của Nhà trường; là nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ giảng dạy; là phương thức bồi dưỡng tiềm năng khoa học cho nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên. Các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm gắn kết nhà trường với xã hội, tăng cường đóng góp trực tiếp của nhà trường vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tạo một phần tài lực để phát triển Nhà trường.

 

Để xem chi tiết nội dung của dự thảo quy định về tổ chức và hoạt động KHCN của Trường ĐHXD nhấn vào đường địa chỉ sau: nuce.edu.vn/files/DUTHAO_QUIDINH_KHCN_DHXD_2010.pdf

NCKH giải B - 2004-2005 (06-11-2006)

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải B năm học 2004-2005

+ Đọc tiếp...

Danh sách sinh viên đạt giải SVG năm học 2004 - 2005 (06-11-2006)

Danh sách sinh viên đạt giải SVG các môn thi năm học 2004-2005

+ Đọc tiếp...

Thi Olympic năm 2004-2005 (06-11-2006)

Kết quả thi Olympic Toàn quốc của các đội tuyển Olympic trường Đại học Xây dựng

+ Đọc tiếp...

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 1999 (06-11-2006)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 1999

+ Đọc tiếp...

Thông báo về việc họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ các khoa, viện (22-01-2010)

Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ của nhà trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng đề nghị các khoa, viện tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo với các nội dung sau: nuce.edu.vn/files/Thong bao hop_HoidongKHCN_2010.pdf

Thông báo v/v cung cấp thông tin về chuyên gia khoa học công nghệ (05-11-2012)

Để triển khai việc xây dựng Cơ sở dữ liệu chuyên gia Khoa học và công nghệ quốc gia phục vụ đề án đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, phương thức đánh giá, lựa chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ, ngày 14/9/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 6101/BGDĐT- KHCNMT về việc cung cấp thông tin về chuyên gia khoa học công nghệ.

+ Đọc tiếp...

Thông báo v/v nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2012 (23-11-2012)

Theo Quy định về tổ chức hoạt động KHCN của Trường Đại học Xây dựng ban hành theo Quyết định số 221/QĐ-ĐHXD ngày 21/3/2011 của Hiệu trưởng Trường ĐHXD, từ ngày 12/12/2012 đến ngày 19/12/2012, Nhà trường sẽ tổ chức nghiệm thu các đề tài KH&CN cấp Trường thường năm 2012.

+ Đọc tiếp...

Đề tài NCKH sinh viên giải A năm 2004-2005 (06-11-2006)

Các đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải A năm 2004-2005

+ Đọc tiếp...

Báo cáo tổng kết hoạt động thi SVG - Olympic - KCKH, Thi DDATNXS (28-08-2008)

Hoạt động thi SVG – OLP, NCKH sinh viên, thi ĐATNXS là hoạt động truyền thống của trường Đại học Xây dựng nhằm động viên phong trào học tập, phát hiện bồi dưỡng Sinh viên giỏi, giúp sinh viên nâng cao kiến thức, khả năng tư duy, làm quen với công tác NCKH và phương pháp luận khoa học để vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường, các Khoa, Viện, Phòng, Ban, các Bộ môn và các thầy cô giáo; với vai trò thường trực trong Ban chỉ đạo, Đoàn TN đã tổ chức triển khai và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, sinh viên trong toàn trường. Hoạt động thi SVG - OLP và NCKHSV của trường ĐHXD năm nay diễn ra sôi nổi, góp phần tích cực nâng cao chất lượng học tập của sinh viên và chất lượng đào tạo toàn diện của nhà trường.

+ Đọc tiếp...

Danh sách đề tài NCKH sinh viên đăng ký năm học 2012-2013 (05-11-2012)

Danh sách đề tài NCKH sinh viên đăng ký năm  học 2012-2013 của các khoa chi tiết trong file đính kèm

Nghien Cuu Khoa Hoc Sinh Vien.rar

Thông báo v/v kiểm tra tiến độ đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2012-2013 (04-12-2012)

 Căn cứ vào kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2012 của trường Đại học Xây dựng và công tác năm của Đoàn Thanh niên trường Đại học Xây dựng;

Căn cứ vào thông báo số 268/TB- KHCN ngày 16 tháng 8 năm 2012 về việc triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2012-2013;

Để đọc chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm KHCN-SV.pdf

Thông báo v/v đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2013 (05-11-2012)

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2013;

Trường Đại học Xây dựng thông báo cho các khoa, viện, bộ môn về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2013 như sau:

I. Đề tài cấp trường

1. Một số quy định khi đăng ký và xét duyệt

- Nhà trường khuyết khích các cán bộ, giảng viên trẻ đăng ký thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường nhằm giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ công tác đào tạo và quản lý trong trường.

+ Đọc tiếp...

Trang đầu  Trang trước ....  3   4   5   6   7    Trang cuối
Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo