Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ (05-12-2019)

+ Đọc tiếp...

Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020 (27-09-2019)

 Căn cứ vào kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020, Trường Đại học Xây dựng thông báo cho các khoa, phòng, ban về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở (bao gồm cấp Trường và cấp Trường trọng điểm) năm 2020

+ Đọc tiếp...

Về việc triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2018 - 2019 (22-08-2018)

Căn cứ Quyết định số 660/QĐ-ĐHXD của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng ngày 12/5/2016 về việc ban hành Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên trường Đại học Xây dựng;

Căn cứ kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2019;

Trường ĐHXD thông báo cho các đơn vị trong trường về kế hoạch triển khai hoạt động NCKH sinh viên năm học 2018 - 2019 như sau:

+ Đọc tiếp...

Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018 (29-08-2018)

 Nhằm thống kê và hỗ trợ kinh phí đối với các sản phẩm KH&CN công bố từ tháng 1/2018, Phòng KH&CN trân trọng mời Quý Thầy/Cô điền thông tin theo Bảng kê khai dưới đây.

+ Đọc tiếp...

Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019 (22-08-2018)

 Căn cứ vào kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2019, Trường Đại học Xây dựng thông báo cho các khoa, phòng, ban về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở (bao gồm cấp Trường và cấp Trường trọng điểm) năm 2019 như sau:

+ Đọc tiếp...

Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018 (13-06-2018)

  Căn cứ Công văn số 1370/BGDĐT-KHCNMT ngày 07 tháng 6 năm 2018 về việc tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018, Trường Đại học Xây dựng được giao nhiệm vụ tổ chức và thực hiện tuyển chọn 01 đề tài (Danh mục kèm theo), cụ thể như sau:

+ Đọc tiếp...

Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên (30-03-2018)

Ngày 22 tháng 1 năm 2018, Nhà trường đã có thông báo số 37/KHCN-ĐHXD về việc kê khai kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2017-2018.
Để phục vụ kịp thời công tác đánh giá thi đua và tổng kết năm học 2017 – 2018 của các bộ môn và khoa, Nhà trường thông báo kế hoạch kê khai giờ NCKH của các giảng viên như sau:

+ Đọc tiếp...

Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018 (29-03-2018)

Ban tổ chức hoạt động KH&CN sinh viên thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2017-2018 như sau:

+ Đọc tiếp...

Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019 (21-03-2018)

Căn cứ theo Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hình thức Nghị định thư giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ bắt đầu thực hiện từ năm 2019, Nhà trường đề nghị các đơn vị đề xuất đề tài, dự án KHCN thuộc lĩnh vực: Biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai.

+ Đọc tiếp...

Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt (19-01-2018)

 Theo công văn số 76/BTTT-CBC ngày 12/1/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí KHCN Xây dựng của Trường Đại học Xây dựng được phép tăng số lượng xuất bản thành 8 số/năm, trong đó có 3 số/năm bằng tiếng Anh và 5 số/năm bằng tiếng Việt.

+ Đọc tiếp...

Thông báo đăng ký bổ sung đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018 (13-11-2017)

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2018;
Trường Đại học Xây dựng thông báo cho các khoa, phòng, ban về việc đăng ký bổ sung đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018 như sau

+ Đọc tiếp...

Thông báo đề xuất Công nghệ khuyến khích chuyển giao, Công nghệ hạn chế chuyển giao và Công nghệ cấm chuyển giao (05-10-2017)

Thực hiện Công văn số 4568/BGDĐT-KHCNMT ngày 2/10/2017 của BGDĐT về việc đề xuất Công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao, nhà trường đề nghị các đơn vị đề xuất các công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao theo các tiêu chí được quy định tại điều 9, 10, 11 của Luật chuyển giao công nghệ

+ Đọc tiếp...

Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018 (10-08-2017)

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2018; Trường Đại học Xây dựng thông báo cho các khoa, phòng, ban về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018

+ Đọc tiếp...

Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường và Trường trọng điểm năm 2017 (10-08-2017)

Căn cứ kế hoạch về hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017, Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường và Trường trọng điểm từ ngày 12/9/2017 đến ngày 14/9/2017 (theo lịch kèm theo)

+ Đọc tiếp...

Thông báo về việc nhận bài báo bằng tiếng Anh đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (08-08-2017)

Tạp chí KHCN Xây dựng của Trường ĐHXD là tạp chí khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng, được phát hành định kỳ 2 tháng 1 số, trong đó mỗi năm có một số bằng tiếng Anh. Tạp chí KHCN Xây dựng là nơi công bố những kết quả nghiên cứu và ứng dụng mới trong lĩnh vực xây dựng mà chưa đăng hoặc đang gửi phản biện ở bất kỳ tạp chí nào khác. Từ năm 2017, các số bằng tiếng Anh của Tạp chí được Hội đồng Chức danh Giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc tính tối đa là 1 điểm.

+ Đọc tiếp...

Hội nghị phát triển Khoa học và Công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025 (07-08-2017)

Ngày 29/7/2017, tại Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) đã diễn ra “Hội nghị phát triển Khoa học và Công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025”. Chương trình do Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Tham dự hội nghị có: Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Đồng chí Chu Ngọc Anh – Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); Đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM cùng gần 300 giáo sư, lãnh đạo các trường đại học trên cả nước.

 

+ Đọc tiếp...

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN do Quỹ NAFOSTED tài trợ năm 2017 (26-06-2017)

 Căn cứ thông báo trên Website của Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia ngày 14/6/2017 về việc đăng ký Nhiệm vụ KHCN Tiềm năng năm 2017 (theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ban hành ngày 18/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ), Nhà trường đề nghị các cá nhân, đơn vị trong Trường đề xuất các nhiệm vụ KHCN thuộc các lĩnh vực nghiên cứu sau:

+ Đọc tiếp...

Thông báo triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2017 - 2018 (30-05-2017)

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2018, Trường ĐHXD thông báo cho các đơn vị trong trường về kế hoạch triển khai hoạt động NCKH sinh viên năm học 2017 - 2018 như sau:

+ Đọc tiếp...

Thông báo đề xuất nhiệm vụ vụ khoa học, công nghệ và môi trường Bộ Xây dựng năm 2018 (11-04-2017)

Theo công văn số 132/BXD-KHCN ngày 03/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học, công nghệ và môi trường năm 2018, Nhà trường đề nghị các khoa tổ chức đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo các nội dung dưới đây.

 

+ Đọc tiếp...

Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ GD&ĐT năm 2018 (27-03-2017)

Theo công văn số 1097/BGDĐT-KHCNMT ngày 21/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018, Nhà trường đề nghị các đơn vị tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KH&CN năm 2016, 2017 và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018 của đơn vị mình theo các nội dung dưới đây

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1   2   3   4   5  ... Trang sau   Trang cuối
Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo