Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
NCKH Sinh viên
Thông báo tiến độ triển khai hoạt động KHCN sinh viên năm học 2016-2017 (07-03-2017)

Theo kế hoạch về việc triển khai công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên, Ban Chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) sinh viên thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2016-2017 như sau:

+ Đọc tiếp...

Thông báo triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ sinh viên 2016-2017 (31-08-2016)

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2017, trường Đại học Xây dựng thông báo cho các khoa, phòng, ban, bộ môn về các quy định và kế hoạch triển khai hoạt động NCKH Sinh viên năm học 2016 - 2017 như sau

+ Đọc tiếp...

Kết quả Giải thưởng (13-01-2017)

Năm học 2015-2016, sau khi xét chọn trong tổng số 24 đề tài sinh viên NCKH đạt giải Nhất, trường Đại học Xây dựng đã gửi 10 đề tài tham dự giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016.

 

+ Đọc tiếp...

Lễ trao giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2014 dành cho sinh viên và giảng viên trẻ (16-01-2015)

Sáng ngày 15-1-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Việt Nam và Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức lễ trao giải Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2014 dành cho sinh viên và giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học 2014.

+ Đọc tiếp...

Kế hoạch triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ sinh viên năm học 2015-2016 (26-02-2016)

Theo kế hoạch về việc triển khai công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên, Ban Chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) sinh viên thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2015-2016 như sau

+ Đọc tiếp...

Quyết định Công nhận kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN sinh viên năm học 2014-2015 (25-05-2015)

 Căn cứu theo kết quả của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN sinh viên tại các tiểu ban và Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN Sinh viên cấp Trường, Trường ĐHXD quyết định công nhận kết quả nghiệm thu 175 đề tài KH&CN sinh viên năm học 2014-2015, trong đó có 138 đề tài đạt giải, bao gồm 25 đề tài đạt giải Nhất, 43 đề tài đạt giải Nhì và 70 đề tài đạt giải Ba.

Chi tiết thông báo xem tại đây

+ Đọc tiếp...

Thông báo Triển khai hoạt động NCKH SV năm học 2015-2016 (20-08-2015)

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2015, Trường Đại học Xây dựng thông báo cho các khoa, phòng, ban về các quy định và kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2015 - 2016.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Mẫu đăng ký đề tài

+ Đọc tiếp...

Quyết định Công nhận kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN sinh viên năm học 2015-2016 (06-06-2016)

Căn cứ theo kết quả của các hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN sinh viên tại các tiểu ban và Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN Sinh viên cấp Trường họp ngày 29/05/2016, Nhà trường thông báo danh sách và Quyết định Công nhận kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN sinh viên năm học 2015-2016 tại đây

+ Đọc tiếp...

THÔNG BÁO: V/v kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH Sinh viên năm học 2015-2016 (27-11-2015)

Căn cứ kế hoạch về hoạt động KH&CN năm 2015 và theo thông báo số 328/TB-KHCN về việc “Triển khai hoạt động NCKH sinh viên năm học 2015-2016”, Nhà trường yêu cầu các khoa, ban tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm học 2015-2016 từ ngày 31/11/2015 đến 4/12/2015

+ Đọc tiếp...

Thông báo tạm dừng tổ chức xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2015 dành cho sinh viên (08-06-2015)

+ Đọc tiếp...

Kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN sinh viên năm học 2013-2014 (18-04-2014)

 Chi tiết danh sách đề tài xem tại đây.

+ Đọc tiếp...

Thông báo Triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ sinh viên năm học 2013-2014 (26-02-2014)

 Theo kế hoạch về việc triển khai công tác NCKH sinh viên, Ban chỉ đạo hoạt động KHCN sinh viên thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2013-2014.

+ Đọc tiếp...

Kết quả cuộc thi giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2013" dành cho sinh viên (02-01-2014)

Quyết định số 5829/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc trao thưởng cho các sinh  viên đạt giải thưởng  "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2013

+ Đọc tiếp...

Lịch kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2013 - 2014 (26-12-2013)

Trường Đại học Xây dựng thông báo về kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2013-2014

+ Đọc tiếp...

Thông báo về việc triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ Sinh viên năm học 2013-2014 (04-09-2013)

Căn cứ vào kế hoạch Khoa học Công nghệ năm 2013 của trường Đại học Xây dựng và công tác năm của Đoàn Thanh niên trường Đại học Xây dựng.
Trường Đại học Xây dựng thông báo quy định và kế hoạch đăng ký đề tài NCKH Sinh viên năm học 2013-2014 như sau:

+ Đọc tiếp...

Quyết định: Vv giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 2013 (26-09-2013)

Căn cứ và Quyết định số 144/CP ngày 08/8/1966 của Hội đồng Chính phủ thành lập trường Đại học Xây dựng;

Căn cứ Điều lệ trường đại học, ban hành theo quyết định số 58/2010/QĐ – TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chínhphủ quy định trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ nội dung hoạt động KH&CN của Trường; 

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo