Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Đề tài cấp trường, cấp trường trọng điểm
Danh mục đề tài KH&CN cấp trường năm 2017 (03-03-2017)

Danh mục đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường 2017

+ Đọc tiếp...

Thông báo kiểm tra tiến độ đề tài Trường trọng điểm (25-11-2016)

Căn cứ kế hoạch về hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016, Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp trường trọng điểm từ ngày 04/01/2016 đến ngày 05/01/2016 (theo lịch kèm theo).

+ Đọc tiếp...

Thông báo về việc viết thuyết minh đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm năm 2016 (20-04-2016)

Nhà trường thông báo với các khoa về việc viết thuyết minh chi tiết đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm năm 2016 (Danh sách và mẫu thuyết minh đề tài đính kèm theo thông báo này)

Đề nghị các khoa thông báo cho các chủ nhiệm đề tài, tập hợp và nộp thuyết minh về phòng KHCN trước ngày 29/4/2016.

+ Đọc tiếp...

Thông báo Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm năm 2015 (09-05-2016)

     Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-ĐHXD ngày 28/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài KH&CN cấp trường trọng điểm năm 2015, Nhà trường yêu cầu các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ và tiến hành nghiệm thu cấp Trường theo các yêu cầu sau:

+ Đọc tiếp...

Kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường 2015 (12-01-2016)

  Căn cứ theo kết quả của Hội đồng nghiệm thu cấp trường đề tài KH&CN cấp Trường năm 2015 và Hội đồng thẩm định kết quả nghiệm thu cấp Trường các đề tài KH&CN cấp Trường năm 2015, ...

+ Đọc tiếp...

THÔNG BÁO: V/v kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp trường trọng điểm 2015 (28-12-2015)

 Căn cứ kế hoạch về hoạt động khoa học công nghệ năm 2015, Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp trường trọng điểm từ ngày 21/01/2015 đến ngày 22/01/2015

 Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Đại diện BGH, Phòng KH&CN,Phòng Tài vụ, đại diện lãnh đạo khoa và phụ trách khoa học khoa.

 Chi tiết thông báo xem tại đây.

 Mẫu báo cáo cấp Trường TĐ

+ Đọc tiếp...

Thông báo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2015 (26-11-2015)

Theo Quy định về tổ chức hoạt động KH&CN của Trường Đại học Xây dựng, ban hành theo Quyết định số 221/QĐ-ĐHXD ngày 21/3/2011 của Hiệu trưởng Trường ĐHXD, từ ngày 17 đến 24/12/2015 Nhà trường sẽ tổ chức nghiệm thu các đề tài KH&CN cấp trường năm 2015, với các nội dung sau

+ Đọc tiếp...

Danh sách đề tài KH&CN cấp trường năm 2015 sau khi kiểm tra tiến độ (08-10-2015)

Danh sách đề tài KH&CN cấp Trường cập nhật sau đợt kiểm tra tiến độ từ ngày 15/9/2015 đến 16/9/2015

+ Đọc tiếp...

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm 2015 (16-07-2015)

 Quyết định giao nhiệm vụ KH&CN cấp Trường trọng điểm 2015 với tổng số 36 đề tài cho các cá nhân thực hiện trong danh mục kèm theo

+ Đọc tiếp...

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài KH&CN cấp trường 2015 (01-04-2015)

  Quyết định giao nhiệm vụ KH&CN cấp trường với tổng số 106 đề tài cho các cá nhân thực hiện trong danh mục kèm theo.

+ Đọc tiếp...

Kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường trọng điểm năm 2013 (16-01-2015)

Danh sách các đề tài KH&CN cấp trường trọng điểm năm 2013

+ Đọc tiếp...

Thông báo Đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường, cấp Trường trọng điểm năm 2015 (15-05-2014)

  Các khoa, phòng, ban nộp danh sách các đề xuất đề tài và biên bản xét duyệt cho Phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 23/05/2014.

 Link download mẫu đăng ký đề tài cấp Trường , cấp Trường trọng điểm

+ Đọc tiếp...

Quyết định Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường năm 2014 (31-03-2014)

 Giao nhiệm vụ KH&CN cấp Trường năm 2014 với tổng số 89 đề tài cho các cá nhân thực hiện trong danh mục kèm theo.

Danh sách chi tiết đề tài các khoa xem tại đây

+ Đọc tiếp...

Kết quả nghiệm thu đề tài cấp trường năm 2013 (02-01-2014)

Quyết định số 1369/QĐ-KHCN ngày 25 tháng 12 năm 2013 của trường Đại học Xây dựng về việc công nhận kết quả nghiệm thu các đề tài cấp trường năm 2013

+ Đọc tiếp...

Lịch nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2013 (13-11-2013)

 Theo Quy định về tổ chức hoạt động KH&CN của Trường Đại học Xây dựng ban hành theo Quyết định số 221/QĐ-ĐHXD ngày 21/3/2011 của Hiệu trưởng Trường ĐHXD, Nhà trường sẽ tổ chức nghiệm thu các đề tài KH&CN cấp trường năm 2013, dự kiến tổ chức từ ngày 10/12/2013 đến ngày 16/12/2013.

+ Đọc tiếp...

Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN các cấp năm 2013 (21-08-2013)

Theo kế hoạch về hoạt động khoa học và công nghệ năm 2013, Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài và nhiệm vụ KHCN các cấp từ 11/9/2013 đến ngày 13/9/2013.

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Đại diện BGH, Phòng KHCN, Phòng Tài vụ, đại diện lãnh đạo và Trợ lý KHCN các khoa, viện.

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo