Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Chương trình, dự án, đề tài cấp Bộ, tỉnh, quỹ Nafosted
Thông báo kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình KH&CN cấp Bộ (01-04-2015)

 Thực hiện Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, Nhà trường tổ chức buổi kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình KH&CN cấp Bộ “Thiết kế và thi công nhà siêu cao tầng ở Việt Nam”. Yêu cầu Ông báo cáo cụ thể như sau.

 Mẫu báo cáo download tại đây.

+ Đọc tiếp...

Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ 2016 (21-04-2015)

 Căn cứ Công văn số 1429/BGDĐT-KHCNMT ngày 27 tháng 3 năm 2015 về việc hướng dẫn tổ chức tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2016, Nhà trường thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 như sau

+ Đọc tiếp...

Thông báo về việc Đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình BĐKH/16-20 (14-03-2016)

Thực hiện Công văn số 680/BTNMT-KHCN ngày 3/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia tham gia Chương trình “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020” mã số BĐKH/16-20, Nhà trường đề nghị các khoa đề xuất nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu A1-ĐXNV Phụ lục I kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) và gửi về Phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 01 tháng 4 năm 2016.

+ Đọc tiếp...

Quyết định về việc Phê duyệt Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm của Thủ đô giai đoạn 2015 - 2020 - Sở KH&CN Hà Nội (08-09-2015)

Ngày 03 tháng 07 năm 201, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 309/QĐ UBND về việc Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô giai đoạn 2015 - 2020

Chi tiết QĐ xem tại đây

dost.hanoi.gov.vn/thong-bao/-/news/0a1dDnsUqQBB/1/393016.html

+ Đọc tiếp...

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đê tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2015 (08-09-2015)

+ Đọc tiếp...

Các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố năm 2015 - Sở KH&CN Hà Nội (08-09-2015)

 Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ; Thực hiện Quyết định số 5072/QĐ-UBND, ngày 02/10/2014 của UBND Thành phố Hà Nội và Quyết định số 3632/QĐ-UBND, ngày 30/7/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015.

 Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đăng tải chi tiết các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố năm 2015 để các tổ chức và cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia tuyển chọn

 Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố năm 2015

Chi tiết và các mẫu hồ sơ xem tại đây:

dost.hanoi.gov.vn/thong-bao/-/news/0wrZfQGc3iTa/1/400434.html

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ, đề tài KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ năm 2015 (17-01-2014)

 Theo công văn số 23/BGDĐT-KHCNMT ngày 03/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2015 và các hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN của các Bộ và các tỉnh năm 2015, Nhà trường đề nghị các khoa tổ chức đề xuất xét duyệt các nhiệm vụ, chương trình, đề tài KH&CN của đơn vị mình.

+ Đọc tiếp...

Thông báo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ (04-09-2013)


Kính mời Thầy cô và các bạn sinh viên tới tham dự buổi nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: "Nghiên cứu lý thuyết và thí nghiệm kiểm chứng kết cấu dầm liên hợp thép – bêtông ứng suất trước dùng trong nhà cao tầng", mã số B2011-03-02

+ Đọc tiếp...

Thông báo danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2014 được phê duyệt (04-09-2013)

Thực hiện Quyết định số 2322/QĐ-BGDDT ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2014

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo