Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Chương trình, dự án, đề tài cấp Nhà nước
Kết quả của đề tài KH&CN cấp nhà nước về công trình Biển nước sâu - KC.09.15/06-10 (09-09-2013)

Tên đề tài: “Nghiên cứu điều kiện kỹ thuật môi trường biển và nền móng công trình nhằm xác định luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình biển vùng nước sâu Việt Nam“.

Mã số: KC.09.15/06-10.

Đề tài thuộc chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 “Khoa học và công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững Kinh tế - Xã hội”. Mã số KC.09/06-10

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Phạm Khắc Hùng; Viện Xây dựng Công trình biển, Trường ĐHXD;

Phó chủ nhiệm: PGS.TS Đinh Quang Cường, Viện Xây dựng Công trình biển, Trường ĐHXD.

Tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Xây dựng.

Thời gian nghiên cứu: 35 tháng (từ 1/2008 đến 11/2010).

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo