Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Sở hữu trí tuệ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ CẤP BẰNG SÁNG CHẾ CHO VÒI PHUN TẠO BỌT KHÍ, SỬ DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC VỚI CÔNG NGHỆ TUYỂN NỔI ÁP LỰC (04-09-2013)

Tóm tắt: Nhóm tác giả đã nghiên cứu đề xuất một loại vòi phun tạo bọt khí mới, sử dụng trong công nghệ tuyển nổi áp lực để xử lý nước cấp, nước thải, bùn cặn. Khi đưa nước bão hòa khí dưới áp suất cao qua vòi phun được thiết kế theo nguyên tắc thay đổi đột ngột đường kính và hướng chuyển động có dẫn dòng, có thể tạo ra số lượng lớn các bọt khí với mật độ cao, kích thước 20 – 50 micromet và rất đồng nhất. Khi đi vào vùng phản ứng, các bọt khí sẽ tạo các tổ hợp bọt khí – chất bẩn trong nước cần xử lý và nâng chúng lên trên bề mặt, giúp cho lớp nước tầng dưới được làm sạch. Ngày 26/10/2012, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Bằng Độc quyền sáng chế số 10788 cho Vòi phun tạo bọt khí dùng trong công nghệ tuyển nổi cho nhóm tác giả Nguyễn Việt Anh, Mai Văn Tiệm và Phạm Văn Ánh (trường Đại học Xây dựng)

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo