Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Trung tâm Nghiên cứu đầu tư xây dựng
Giới thiệu trung tâm (04-09-2013)

Địa chỉ: Phòng 31B, H2 trường Đại học Xây dựng, số 55 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giám đốc:                PGS.TS Lê Hồng Thái

Phó giám đốc:        TS. Đỗ Tất Lượng

Lĩnh vực hoạt động:

-  NCKH; Ứng dụng những tiến bộ KHCN trong sản xuất kinh doanh xây dựng;
-  Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng: lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập dự toán xây dựng công trình, thẩm tra dự toán xây dựng công trình, xây dựng định mức và đơn giá xây dựng công trình, thẩm tra đơn giá xây dựng công trình;
-  Xây dựng và cung cấp các phần mềm tin học phục vụ QL kinh tế xây dựng;
-  Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

 

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo