Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Viện XD công trình Biển
Giới thiệu chung (04-09-2013)

Địa chỉ: Phòng 405, A1, trường Đại học Xây dựng, số 55 Đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Viện trưởng:             PGS.TS Đinh Quang Cường

Phó Viện trưởng:      TS. Nguyễn Quốc Hòa

 Lĩnh vực hoạt động:

-  Đào tạo đại học và sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành Xây dựng Công trình biển: Đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo các chuyên đề sau đại học;
-  Nghiên cứu khoa học chuyển giao các công nghệ mới trong các công trình biển, các công trình ven biển và các phương tiện hoạt động trên biển;
-  Dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế, kiểm định công trình xây dựng, công trình giao thông, công trình thông tin và thực hiện các dịch vụ KHCN trong lĩnh vực công trình biển.

 

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Viện Quy hoạch và kiến trúc đô thị
Giới thiệu chung (04-09-2013)

Địa chỉ: Phòng 101 A1, trường Đại học Xây dựng, sô 55 Đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Viện trưởng:             PGS.TS Doãn Minh Khôi

Phó Viện trưởng:      GS.TS Phạm Đình Việt; PGS.TS. Phạm Thúy Loan

 Lĩnh vực hoạt động:

-  Đào tạo cao học, NCS chuyên ngành QH và thiết kế đô thị;
-  Liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài theo yêu cầu;
-  NC phát triển và NC ứng dụng trong lĩnh vực QH và Kiến trúc đô thị VN, bao gồm: kiến trúc sinh thái; đô thị sinh thái và phát triển bền vững; bảo tồn di sản kiến trúc và đô thị; quản lý, quản trị đô thị; thiết kế đô thị; thiết kế cảnh quan; kỹ thuật đô thị; nhà ở đô thị; môi trường và quản lý môi trường đô thị;
-  NC và xây dựng ngân hàng dữ liệu kỹ thuật - kinh tế trong lĩnh vực QH và KTĐT;
-  Tư vấn, thẩm định các dự án kiến trúc và QH đô thị.

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy
Giới thiệu chung (04-09-2013)

Địa chỉ: Phòng 600-606 NTN, trường Đại học Xây dựng, số 55 Đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Viện trưởng:             PGS.TS Nguyễn Thượng Bằng

Phó Viện trưởng:      TS. Trần Văn Sung; ThS. Nguyễn Mạnh Tiến

Lĩnh vực hoạt động:

-  NCKH, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công trình thủy và khai thác nguồn năng lượng sạch: năng lượng nước, gió và năng lượng mặt trời; Tham gia lập các tiêu chuẩn thiết kế, quy trình quy phạm trong các lĩnh vực nghiên cứu của Viện;
-  Thiết kế công nghệ, công trình trong lĩnh vực công trình thủy và khai thác nguồn năng lượng sạch;
-  Sản xuất chế tạo thiết bị đo phục vụ ngành công trình thủy và khai thác năng lượng sạch; lập các mô hình thí nghiệm thủy lực sông ngòi và sóng biển;
-  Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát, kiểm định, lập hồ sơ thầu, tối ưu vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, quản lý chất lượng các dự án thủy lợi, thủy điện, cảng, giao thông thủy, bảo vệ bờ, các công trình thuộc nhà máy đóng tàu và các dự án có liên quan đến tài nguyên nước và nguồn năng lượng sạch; Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Viện Cảng Kỹ thuật Hàng hải
Giới thiệu chung (04-09-2013)

Địa chỉ: Phòng 703-703 NTN, trường Đại học Xây dựng, số 55 Đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Viện trưởng:             PGS.TS Đỗ Văn Đệ

Phó Viện trưởng:    ThS. Đinh Đình Trường

Lĩnh vực hoạt động:

-  Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực cảng - hàng hải;

-  Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực cảng - hàng hải;

-  Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cảng - hàng hải;

-  Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trong lĩnh vực cảng - hàng hải;

-  Thiết kế các công trình cảng - đường thủy, cầu, đường bộ; công trình thủy; kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;

-  Khảo sát trắc địa công trình;

-  Thẩm tra, kiểm định chất lượng công trình.

Trang đầu   1    Trang cuối
Viện Địa Kỹ thuật và Công trình
Giới thiệu chung (04-09-2013)

Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Thí nghiệm, trường Đại học Xây dựng

55 Đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Viện trưởng:               PGS.TS Phạm Quang Hưng

Phó Viện trưởng:      PGS.TS Nguyễn Hồng Đức; ThS. Bùi Văn Thuấn

Lĩnh vực hoạt động:

-  NCKH và PTCN trong lĩnh vực địa kỹ thuật và công trình; NC, phát triển và ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế, xây dựng và khảo sát các công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông; tham gia lập các tiêu chuẩn thiết kế, quy trình quy phạm trong lĩnh vực địa kỹ thuật;
-  Sản xuất, chế tạo, xuất nhập khẩu các thiết bị đo lường phục vụ ngành địa kỹ thuật và công trình dựa trên các kết quả nghiên cứu;
-  Dịch vụ KH&CN: Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát thiết kế, kiểm tra, kiểm định, lập hồ sơ thầu, quản lý các dự án và xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông và môi trường; Tư vấn, thiết kế và chuyển giao công nghệ mới cho công trình ngầm, công trình xây dựng; Thẩm tra báo cáo đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các công trình; Phát triển phần mềm xây dựng và các dịch vụ tin học khác; Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực nêu trên; Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường
Giới thiệu chung (04-09-2013)

Địa chỉ: 55 Đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Viện trưởng:             PGS.TS Nguyễn Duy Động

Phó Viện trưởng:    PGS.TS Lều Thọ Bách; PGS.TS Nguyễn Việt Anh

 

Lĩnh vực hoạt động:

-  Viện KH&KTMT được thành lập theo Quyết định số 8168/QĐ-BGDĐTngày 26/12/2007, trên cơ sở nâng cấp và hợp nhất giữa Trung tâm Kỹ thuật Môi trường đô thị và khu công nghiệp (CEETIA) (thành lập từ 1989) và Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường ĐHXD (thành lập từ 1989);
-  Kinh nghiệm trong đào tạo về kỹ thuật và quản lý môi trường (đại học, sau đại học, tập huấn ngắn hạn,...): từ năm 1966;
-  Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về kỹ thuật môi trường: từ năm 1978;
-  Khảo sát, đánh giá môi trường, quan trắc môi trường: từ năm 1994;
-  Thực hiện các dịch vụ KH&CN, tư vấn thiết kế, xây dựng và lắp đặt các hệ thống kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường: từ năm 1989 đến nay.

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Viện Khoa học và Công nghệ Cơ điện Xây dựng
Giới thiệu chung (04-09-2013)

Địa chỉ: Tầng 5 nhà A1, trường Đại học Xây dựng, số 55 Đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Viện trưởng:              TS. Dương Trường Giang

Phó viện trưởng:       TS. Ngô Thanh Long

Lĩnh vực hoạt động:

-  Nghiên cứu, phát triển công nghệ và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực cơ khí - điện và điều khiển;
-  Sản xuất, chế tạo và kinh doanh các thiết bị máy, dây chuyền công nghệ liên quan đến lĩnh vực cơ điện xây dựng;
-  Dịch vụ KH&CN: Tham gia xây dựng các quy phạm, tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuẩn ngành thuộc lĩnh vực cơ điện xây dựng; Tư vấn, thiết kế, thẩm định và kiểm định chất lượng máy và vật tư ngành cơ, điện xây dựng; Chuyển giao công nghệ; Tổ chức hội thảo khoa học, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu trên; Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

 

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Viện Quy hoạch và Kỹ thuật Giao thông vận tải
Giới thiệu chung (04-09-2013)

Địa chỉ: Tầng 2 NTN, trường Đại học Xây dựng, số 55 Đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Viện trưởng:              TS. Đinh Văn Hiệp

Phó viện trưởng       TS. Vũ Hoài Nam

Lĩnh vực hoạt động:

-  Thực hiện nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, dịch vụ tư vấn KH&CN về quy hoạch và kỹ thuật GTVT.
-  Kết hợp tham gia đào tạo đại học và sau đại học, thực hiện các khóa đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao nguồn nhân lực phục vụ sản xuất trong lĩnh vực quy hoạch và kỹ thuật GTVT.
-  Thực hiện các dịch vụ tư vấn, sản xuất thực tế, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực: quy hoạch, thiết kế, quản lý, kỹ thuật, và đầu tư cơ sở hạ tầng và GTVT, các dịch vụ tiêu biểu như là Tư vấn lập quy hoạch chung, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch GTVT, Tư vấn thiết kế các công trình GTVT, Tư vấn giám sát các công trình GTVT, Thẩm tra và kiểm tra các công trình GTVT.
-  Thực hiện công tác thông tin KH&CN, tổ chức hội thảo, hợp tác trong nước và quốc tế về các lĩnh vực: quy hoạch, thiết kế, quản lý, kỹ thuật và đầu tư cơ sở hạ tầng GTVT.

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu xây dựng nhiệt đới
Giới thiệu trung tâm (04-09-2013)

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà Thí nghiệm, trường Đại học Xây dựng, số 55 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giám đốc:                PGS.TSKH Bạch Đình Thiên

Phó Giám đốc:         PGS.TS Nguyễn Mạnh Phát; PGS.TS Vũ Đình Đấu

Lĩnh vực hoạt động:

-  Nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng thích ứng với điều kiện môi trường Việt Nam.
-  Sản xuất thực nghiệm VLXD dựa trên các kết quả NCKH trong và ngoài nước, sản xuất thực nghiệm các sản phẩm bê tông chất lượng cao cho một số chuyên ngành kinh tế.
-  Thực hiện các dịch vụ thông tin, tư vấn, thiết kế, đào tạo, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng và công trình xây dựng.
-  Hợp tác, liên kết hoạt động khoa học và công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước, tư vấn và CGCN trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất VLXD.

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xây dựng
Giới thiệu trung tâm (04-09-2013)

Địa chỉ: Phòng thí nghiệm công trình, C6 trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giám đốc:                ThS. Vũ Hoàng

Lĩnh vực hoạt động:

-  Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, kết cấu công trình, vật liệu xây dựng và môi trường đô thị;
-  Dịch vụ KHCN: Tư vấn đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị; Khảo sát địa hình, điạ chất công trinh, địa chất thủy văn các công trình xây dựng; Tư vấn giám sát, thí nghiệm, kiểm định chất lượng VLXD và công trình xây dựng; thiết kế quy hoạch khu dân cư, khu công nghiệp; thiết kế kỹ thuật và lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình dưới nước, kỹ thuật hạ tầng, các công trình tượng đài, văn hóa, tôn giáo; Dịch vụ kỹ thuật nội, ngoại thất; phổ biến kiến thức, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và CGCN trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

Trang đầu   1    Trang cuối
Trung tâm Nghiên cứu đầu tư xây dựng
Giới thiệu trung tâm (04-09-2013)

Địa chỉ: Phòng 31B, H2 trường Đại học Xây dựng, số 55 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giám đốc:                PGS.TS Lê Hồng Thái

Phó giám đốc:        TS. Đỗ Tất Lượng

Lĩnh vực hoạt động:

-  NCKH; Ứng dụng những tiến bộ KHCN trong sản xuất kinh doanh xây dựng;
-  Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng: lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập dự toán xây dựng công trình, thẩm tra dự toán xây dựng công trình, xây dựng định mức và đơn giá xây dựng công trình, thẩm tra đơn giá xây dựng công trình;
-  Xây dựng và cung cấp các phần mềm tin học phục vụ QL kinh tế xây dựng;
-  Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

 

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Trung tâm Tin học Xây dựng

Chưa thông tin của nhóm này, vui lòng quay lại sau!
Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo