Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
DS cán bộ qua các thời kỳ
Phòng Khoa học và Công nghệ (04-09-2013)

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐÃ LÀM VIỆC

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Học hàm, học vị

Địa chỉ liên hệ

1.     

Đặng Hữu

Trưởng phòng

VS TSKH

 

2.     

Nguyễn Văn Tuyên

Trưởng phòng

GS TSKH

 

3.     

Nguyễn Trọng Chuyền

Trưởng phòng

GS TSKH

 

4.     

Trịnh Trọng Hàn

Trưởng phòng

GS TSKH

 

5.     

Phùng Văn Lự

Trưởng phòng

GS TSKH

 

6.     

Doãn Tam Hòe

Trưởng phòng

PGS TS

 

7.     

Trần Văn Tuấn

Trưởng phòng

PGS TS

 

8.     

Đặng Anh Tuấn

Phó phòng

 

 

9.     

Nguyễn Phi Lân

Phó phòng

PGS TS

 

10. 

Lâm Quang Cường

Phó phòng

GS TSKH

 

11. 

Trần Hiếu Nhuệ

Phó phòng

GS TS

 

12. 

Nguyễn Văn Nhuận

Chuyên viên

 

 

13. 

Nguyễn Văn Diếng

Chuyên viên

KS

 

14. 

Nguyễn Minh Khánh

Chuyên viên

KS

 

15. 

Đỗ Thị Quý

Chuyên viên

KS

 

16. 

Nguyễn Việt Dũng

Chuyên viên

KS

 

Trang đầu   1    Trang cuối
Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo