Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Khoa học và Công nghệ (03-04-2015)

Phòng Khoa học Công nghệ là một phòng chức năng của Trường, được thành lập từ năm 1966 theo Quyết định số 144/CP ngày 08/08/1966 của Hội đồng Chính phủ thành lập Trường Đại học Xây dựng. Phòng Khoa học Công nghệ có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ về lập kế hoạch, tổ chức đôn đốc và đánh giá việc thực hiện các hoạt động KHCN trong trường.
Đội ngũ cán bộ hiện nay:
Trưởng phòng:               PGS.TS Trần Văn Liên       

Phó trưởng phòng:         PGS.TS Đinh Văn Thuật       

                                    GV.TS Nguyễn Việt Phương       

Chuyên viên chính:         CN. Lê Ngọc Yến       

Chuyên viên:                 CN. Phan Thị Thanh Huyền
                                    CN. Nguyễn Quỳnh Lê
                                    KS. Nguyễn Anh Duy        
Chức năng, nhiệm vụ
• Quản lý thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh, Thành phố và cấp Trường.
• Quản lý hoạt động của các cơ sở KH&CN bao gồm 15 trung tâm, viện, phòng thí nghiệm, 1 Công ty tư vấn, 1 Công ty đầu tư và phát triển công nghệ.
• Quản lý các hoạt động KH&CN liên kết với các đơn vị ngoài trường về nghiên cứu chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.
• Biên tập, xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng (3 tháng/số).
• Tổ chức các hội nghị, hội thảo KH&CN.
• Hợp tác quốc tế về NCKH và chuyển giao công nghệ.
• Quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ và công tác An toàn vệ sinh lao động.
• Tổ chức Phòng trào NCKH của sinh viên, cùng phối hợp với Đoàn Thanh niên.
• Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường; Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường
Địa chỉ liên hệ
Phòng 309, nhà A1, Trường Đại học Xây dựng
Điện thoại: 043.8691435
Email: khcn.dhxd@gmail.com; 
Website: 
http://khcn.nuce.edu.vn/

Trang đầu   1    Trang cuối
Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo