Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Khoa học và Công nghệ (03-04-2015)

Phòng Khoa học Công nghệ là một phòng chức năng của Trường, được thành lập từ năm 1966 theo Quyết định số 144/CP ngày 08/08/1966 của Hội đồng Chính phủ thành lập Trường Đại học Xây dựng. Phòng Khoa học Công nghệ có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ về lập kế hoạch, tổ chức đôn đốc và đánh giá việc thực hiện các hoạt động KHCN trong trường.
Đội ngũ cán bộ hiện nay:
Trưởng phòng:               PGS.TS Trần Văn Liên       

Phó trưởng phòng:         PGS.TS Đinh Văn Thuật       

                                    GV.TS Nguyễn Việt Phương       

Chuyên viên chính:         CN. Lê Ngọc Yến       

Chuyên viên:                 CN. Phan Thị Thanh Huyền
                                    CN. Nguyễn Quỳnh Lê
                                    KS. Nguyễn Anh Duy        
Chức năng, nhiệm vụ
• Quản lý thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh, Thành phố và cấp Trường.
• Quản lý hoạt động của các cơ sở KH&CN bao gồm 15 trung tâm, viện, phòng thí nghiệm, 1 Công ty tư vấn, 1 Công ty đầu tư và phát triển công nghệ.
• Quản lý các hoạt động KH&CN liên kết với các đơn vị ngoài trường về nghiên cứu chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.
• Biên tập, xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng (3 tháng/số).
• Tổ chức các hội nghị, hội thảo KH&CN.
• Hợp tác quốc tế về NCKH và chuyển giao công nghệ.
• Quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ và công tác An toàn vệ sinh lao động.
• Tổ chức Phòng trào NCKH của sinh viên, cùng phối hợp với Đoàn Thanh niên.
• Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường; Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường
Địa chỉ liên hệ
Phòng 309, nhà A1, Trường Đại học Xây dựng
Điện thoại: 043.8691435
Email: khcn.dhxd@gmail.com; 
Website: 
http://khcn.nuce.edu.vn/

Trang đầu   1    Trang cuối
DS cán bộ qua các thời kỳ
Phòng Khoa học và Công nghệ (04-09-2013)

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐÃ LÀM VIỆC

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Học hàm, học vị

Địa chỉ liên hệ

1.     

Đặng Hữu

Trưởng phòng

VS TSKH

 

2.     

Nguyễn Văn Tuyên

Trưởng phòng

GS TSKH

 

3.     

Nguyễn Trọng Chuyền

Trưởng phòng

GS TSKH

 

4.     

Trịnh Trọng Hàn

Trưởng phòng

GS TSKH

 

5.     

Phùng Văn Lự

Trưởng phòng

GS TSKH

 

6.     

Doãn Tam Hòe

Trưởng phòng

PGS TS

 

7.     

Trần Văn Tuấn

Trưởng phòng

PGS TS

 

8.     

Đặng Anh Tuấn

Phó phòng

 

 

9.     

Nguyễn Phi Lân

Phó phòng

PGS TS

 

10. 

Lâm Quang Cường

Phó phòng

GS TSKH

 

11. 

Trần Hiếu Nhuệ

Phó phòng

GS TS

 

12. 

Nguyễn Văn Nhuận

Chuyên viên

 

 

13. 

Nguyễn Văn Diếng

Chuyên viên

KS

 

14. 

Nguyễn Minh Khánh

Chuyên viên

KS

 

15. 

Đỗ Thị Quý

Chuyên viên

KS

 

16. 

Nguyễn Việt Dũng

Chuyên viên

KS

 

Trang đầu   1    Trang cuối
Phân công nhiệm vụ
Phòng Khoa học và Công nghệ (03-04-2015)

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA PHÒNG KHCN
(bắt đầu từ 19/3/2015)

1. Trần Văn Liên, Trưởng phòng, chịu trách nhiệm quản lý:

-    Đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Nhà nước, thành phố,... : đề xuất, duyệt, kiểm tra, nghiệm thu, thanh lý,...
-    Các dự án tăng cường năng lực, dự án SX thử
-    Cơ sở KHCN, phòng thí nghiệm
-    Lập kế hoạch NCKH và các báo cáo gửi trường và Bộ
-    Soạn thảo các quy chế, quy định,... về KHCN
-    Hội đồng khoa học và đào tạo
-    Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở
-    Liên kết với các đơn vị ngoài trường
-    Câu lạc bộ các trường kỹ thuật
-    Quản lý chung.
-    Đối với các công việc đột xuất (hội nghị, hội thảo, xêmina...): Chịu trách nhiệm chung

2. Đinh Văn Thuật, Phó Trưởng phòng, chịu trách nhiệm quản lý:

-    Đề tài quỹ Nafosted
-    Đề tài NCKH cấp trường, cấp trường trọng điểm: đề xuất, duyệt, kiểm tra, nghiệm thu,...
-    Tạp chí: kiểm tra, lập danh sách phản biện, chỉnh sửa nội dung, quảng cáo, phát hành, họp BBT xét duyệt,...
-    Thúc đẩy việc viết báo đăng tạp chí nước ngoài
-    NCKH sinh viên: lập kế hoạch, kiểm tra, tổ chức hội nghị, xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ gửi dự thi
-    Cơ sở vật chất của phòng
-    Đối với các công việc đột xuất (hội nghị, hội thảo, xêmina...): theo phân công

3. Nguyễn Việt Phương, Phó Trưởng phòng, chịu trách nhiệm quản lý:

-    Đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Nhà nước, thành phố,...: đề xuất
-    Các dự án tăng cường năng lực, dự án SX thử
-    Chuyển giao công nghệ
-    Sở hữu trí tuệ
-    Liên kết với các đơn vị ngoài trường
-    Phần mềm quản lý đề tài KHCN
-    Trang web, cung cấp thông tin lên mạng
-    Bảng tin KHCN, triển lãm KHCN
-    Đối với các công việc đột xuất (hội nghị, hội thảo, xêmina...): theo phân công

4. Lê Ngọc Yến, chuyên viên chính, chịu trách nhiệm thực hiện:

-    Đề tài NCKH cấp Bộ, Nhà nước,.. : đề xuất, duyệt, dự toán, thanh quyết toán,kiểm tra, nghiệm thu, thanh lý
-    Lập kế hoạch NCKH và các báo cáo tổng hợp gửi trường và Bộ
-    Các cơ sở KHCN, phòng thí nghiệm
-    Các dự án tăng cường năng lực, dự án SX thử
-    Câu lạc bộ các trường kỹ thuật
-    Hội đồng khoa học và đào tạo
-    Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở
-    Quản lý quỹ hỗ trợ NCKH, ...
-    Đối với các công việc đột xuất (hội nghị, hội thảo, xêmina...): theo phân công

5. Phan Thị Thanh Huyền, chuyên viên, chịu trách nhiệm thực hiện:

-    Đề tài NCKH cấp trường, cấp trường TĐ: đề xuất, duyệt, dự toán, thanh quyết toán,kiểm tra, nghiệm thu, thanh lý
-    Quản lý quỹ hỗ trợ NCKHSV
-    Nhận, gửi, theo dõi phản hồi các văn thư, báo cáo, lưu trữ
-    Đối với các công việc đột xuất (hội nghị, hội thảo, xêmina...): theo phân công

6. Nguyễn Quỳnh Lê, chuyên viên, chịu trách nhiệm thực hiện:

-    Tạp chí: nhận bài, kiểm tra, liên hệ phản biện, tác giả, biên tập, quảng cáo, phát hành, lưu trữ,...
-    Bản tin KHCN của tạp chí: viết bản tin, các ảnh tư liệu,...
-    Trang Web, cung cấp thông tin lên mạng
-    Bảng tin KHCN: nội dung, hình ảnh, pano, chụp ảnh,...
-    Đối với các công việc đột xuất (hội nghị, hội thảo, xêmina...): theo phân công

7. Nguyễn Anh Duy, chuyên viên, chịu trách nhiệm thực hiện:

-    NCKH sinh viên: các bước đề xuất, kiểm tra, báo cáo tổng kết, liên hệ tác giả, biên tập báo cáo tóm tắt,...
-    Nhập dữ liệu phần mềm quản lý
-    Trang Web
-    Chuyển và nhận báo cáo từ Bộ, các cơ quan ngoài
-    Triển lãm KHCN
-    Cơ sở vật chất của phòng
-    Đối với các công việc đột xuất (hội nghị, hội thảo, xêmina...): theo phân công

Trang đầu   1    Trang cuối
Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo