Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Giới thiệu
Tạp chí KHCNXD (04-09-2013)

Website: http://stce.nuce.edu.vn

 

 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng của Trường Đại học Xây dựng được thành lập từ ngày 17 tháng 2 năm 2007 theo Giấy phép hoạt động báo chí số 18/GP-BVHTT của Bộ Văn hoá và Thông tin với số lượng xuất bản ban đầu là 4 số/năm. Tiếp theo, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép tăng số lượng xuất bản thành 5 số/năm bằng tiếng Việt và 1 số/năm bằng tiếng Anh theo Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 299/GP-BTTTT ngày 6 tháng 6 năm 2016.

Với nhu cầu công bố và trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học của các giảng viên Trường Đại học Xây dựng nói riêng và các nhà khoa học trong nước nói chung ngày càng tăng, theo Công văn số 76/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12 tháng 1 năm 2018, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng tiếp tục được tăng số lượng xuất bản thành 3 số/năm bằng tiếng Anh và 5 số/năm bằng tiếng Việt. Mã số ISSN 1859-2996 được sử dụng cho các số bằng tiếng Anh và mã số ISSN 2615-9058 cho các số bằng tiếng Việt.

Trải qua quá trình phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng đã dần khẳng định được vị thế của một tạp chí khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng. Tạp chí được đánh giá là một diễn đàn tốt cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế trao đổi, công bố các kết quả nghiên cứu mới nhằm phục vụ cho nhu cầu hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển ứng dụng trong thực tiễn sản xuất thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản của đất nước, bao gồm các ngành: xây dựng nhà dân dụng và công nghiệp; xây dựng cầu và đường; công trình biển, thủy điện, cảng biển; vật liệu xây dựng; cơ khí xây dựng; kiến trúc và qui hoạch; kinh tế và quản lý xây dựng; kỹ thuật môi trường; công nghệ thông tin.

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng hiện đang dần từng bước nâng cao chất lượng các bài báo khoa học và quy trình biên tập tạp chí trực tuyến theo tiêu chuẩn quốc tế. Để Tạp chí tiếp tục khẳng định được uy tín trong nước và hội nhập quốc tế cần có sự nỗ lực đóng góp rất lớn của các nhà khoa học ở trong nước và quốc tế.

Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng rất vui nhận được sự đóng góp nhiệt tình của các nhà khoa học ở trong và ngoài nước bằng cách đăng ký trở thành thành viên để gửi bài đăng trên Tạp chí và đọc nhận xét phản biện các bài báo gửi đến Tạp chí. Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, đóng góp nhiệt tình, quý báu của các nhà khoa học, các tác giả đã gửi bài và đọc nhận xét phản biện bài gửi đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng.

 

Trang đầu   1    Trang cuối
Hội đồng biên tập
Tạp chí KHCNXD (04-09-2013)

Trang đầu   1    Trang cuối
Thể lệ bài viết
Tạp chí KHCNXD (04-09-2013)

THỂ LỆ BÀI VIẾT GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng được xuất bản hàng quý. Tạp chí gồm 2 phần: Phần I công bố các bài báo khoa học có các kết quả nghiên cứu mới, các bài báo tổng quan trong các lĩnh vực xây dựng mà chưa đăng ở bất kỳ tạp chí khác; Phần II đăng các ý kiến trao đổi, thảo luận và giới thiệu các thành tựu khoa học và công nghệ ở trong và ngoài nước.
2. Tác giả gửi bài viết cần chỉ rõ thuộc Phần I hay Phần II. Bài gửi đăng dài không quá 8 trang đánh máy vi tính ở dạng Microsoft Word, theo khổ giấy 19x26,5cm, font Unicode Arial, cỡ chữ 10 và các lề (trên, dưới, trái và phải) 2 cm.
3. Qui định về nội dung và hình thức trình bày bài báo thuộc Phần I:
Các bài báo phải thể hiện rõ ý tưởng khoa học, tính thời sự của vấn đề nghiên cứu, tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế (nếu có), các nội dung cần thiết, những đóng góp chính về lý thuyết và ứng dụng; phương pháp, phương tiện nghiên cứu, nguồn tư liệu trích dẫn và tài liệu tham khảo.
Nội dung bài báo phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc; sử dụng chính xác các thuật ngữ khoa học; đánh số thứ tự các nội dung nghiên cứu chính và chỉ rõ các tài liệu tham khảo theo số thứ tự để trong ngoặc [ ].
- Tóm tắt nội dung bài báo dài khoảng 150 chữ, bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ thường, nghiêng.
- Tên bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 14, căn giữa;
- Học hàm, học vị, họ và tên tác giả bằng chữ thường, nghiêng, đậm;
- Chức vụ, tên và địa chỉ đơn vị công tác, số điện thoại liên hệ và địa chỉ E-mail của tác giả bằng chữ thường, nghiêng;
- Hình vẽ và bảng biểu phải rõ ràng, có tên và chú thích đầy đủ, có đánh số thứ tự và chỉ rõ vị trí trong nội dung bài báo; Hình vẽ có tên đặt ở dưới; Bảng biểu có tên đặt ở trên.
- Công thức viết theo Equation Editor, phải rõ ràng, có đánh số thứ tự ở phía bên phải;
- Các tài liệu tham khảo được đặt ở cuối bài báo, có đánh số thứ tự và trình bày theo qui định sau:
+ Với tài liệu là sách hoặc tiêu chuẩn: Tên tác giả hoặc tiêu chuẩn (năm xuất bản để trong ngoặc đơn), tên sách hoặc tiêu chuẩn bằng chữ nghiêng, nhà xuất bản, nơi xuất bản.
+ Với tài liệu là tạp chí hoặc tuyển tập hội thảo: Tên tác giả (năm xuất bản để trong ngoặc đơn), “tên bài báo để trong ngoặc kép”, tên tạp chí hoặc tuyển tập hội thảo bằng chữ nghiêng, tập, số, trang.
+ Các chữ nước ngoài khác hệ chữ La tinh thì phiên âm theo nguyên tắc thông dụng sang chữ la tinh hoặc dịch sang tiếng Anh.
4. Bài báo gửi đăng thuộc Phần I, nếu có nội dung là kết quả nghiên cứu của một cơ quan hay tập thể các nhà khoa học thì phải có sự đồng ý bằng văn bản cho phép của cơ quan hay các cá nhân nói trên.
5. Tác giả gửi bài viết cho Ban biên tập gồm một bản in trên giấy và file ở dạng MS Word (có thể gửi bài qua E-mail).
6. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng chỉ nhận đăng các bài viết đáp ứng các yêu cầu nói trên. Bài không được đăng không trả lại bản thảo.

Các ý kiến đóng góp xin gửi theo địa chỉ sau:
PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (88-4) 3869 1435; Website: http://nuce.du.vn
E-mail: khcn.dhxd@gmail.com


Trang đầu   1    Trang cuối
Mẫu nhận xét bài báo
Tạp chí KHCN Xây Dựng (30-09-2013)

Xin tải mẫu tại đây: 

Mẫu nhận xét bài báo.doc

Trang đầu   1    Trang cuối
Mẫu trả lời nhận xét bài báo
Tạp chí KHCN Xây dựng (30-09-2013)

Xin tải mẫu tại đây: 

Mẫu trả lời nhận xét bài báo.doc

Trang đầu   1    Trang cuối
Các số tạp chí

Chưa thông tin của nhóm này, vui lòng quay lại sau!
Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo