Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ (05-12-2019)

+ Đọc tiếp...

Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020 (27-09-2019)

 Căn cứ vào kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020, Trường Đại học Xây dựng thông báo cho các khoa, phòng, ban về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở (bao gồm cấp Trường và cấp Trường trọng điểm) năm 2020

+ Đọc tiếp...

Về việc triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2018 - 2019 (22-08-2018)

Căn cứ Quyết định số 660/QĐ-ĐHXD của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng ngày 12/5/2016 về việc ban hành Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên trường Đại học Xây dựng;

Căn cứ kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2019;

Trường ĐHXD thông báo cho các đơn vị trong trường về kế hoạch triển khai hoạt động NCKH sinh viên năm học 2018 - 2019 như sau:

+ Đọc tiếp...

Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018 (29-08-2018)

 Nhằm thống kê và hỗ trợ kinh phí đối với các sản phẩm KH&CN công bố từ tháng 1/2018, Phòng KH&CN trân trọng mời Quý Thầy/Cô điền thông tin theo Bảng kê khai dưới đây.

+ Đọc tiếp...

Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019 (22-08-2018)

 Căn cứ vào kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2019, Trường Đại học Xây dựng thông báo cho các khoa, phòng, ban về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở (bao gồm cấp Trường và cấp Trường trọng điểm) năm 2019 như sau:

+ Đọc tiếp...

Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018 (13-06-2018)

  Căn cứ Công văn số 1370/BGDĐT-KHCNMT ngày 07 tháng 6 năm 2018 về việc tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018, Trường Đại học Xây dựng được giao nhiệm vụ tổ chức và thực hiện tuyển chọn 01 đề tài (Danh mục kèm theo), cụ thể như sau:

+ Đọc tiếp...

Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên (30-03-2018)

Ngày 22 tháng 1 năm 2018, Nhà trường đã có thông báo số 37/KHCN-ĐHXD về việc kê khai kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2017-2018.
Để phục vụ kịp thời công tác đánh giá thi đua và tổng kết năm học 2017 – 2018 của các bộ môn và khoa, Nhà trường thông báo kế hoạch kê khai giờ NCKH của các giảng viên như sau:

+ Đọc tiếp...

Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018 (29-03-2018)

Ban tổ chức hoạt động KH&CN sinh viên thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2017-2018 như sau:

+ Đọc tiếp...

Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019 (21-03-2018)

Căn cứ theo Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hình thức Nghị định thư giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ bắt đầu thực hiện từ năm 2019, Nhà trường đề nghị các đơn vị đề xuất đề tài, dự án KHCN thuộc lĩnh vực: Biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai.

+ Đọc tiếp...

Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt (19-01-2018)

 Theo công văn số 76/BTTT-CBC ngày 12/1/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí KHCN Xây dựng của Trường Đại học Xây dựng được phép tăng số lượng xuất bản thành 8 số/năm, trong đó có 3 số/năm bằng tiếng Anh và 5 số/năm bằng tiếng Việt.

+ Đọc tiếp...

Thông báo đăng ký bổ sung đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018 (13-11-2017)

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2018;
Trường Đại học Xây dựng thông báo cho các khoa, phòng, ban về việc đăng ký bổ sung đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018 như sau

+ Đọc tiếp...

Thông báo đề xuất Công nghệ khuyến khích chuyển giao, Công nghệ hạn chế chuyển giao và Công nghệ cấm chuyển giao (05-10-2017)

Thực hiện Công văn số 4568/BGDĐT-KHCNMT ngày 2/10/2017 của BGDĐT về việc đề xuất Công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao, nhà trường đề nghị các đơn vị đề xuất các công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao theo các tiêu chí được quy định tại điều 9, 10, 11 của Luật chuyển giao công nghệ

+ Đọc tiếp...

Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018 (10-08-2017)

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2018; Trường Đại học Xây dựng thông báo cho các khoa, phòng, ban về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2018

+ Đọc tiếp...

Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường và Trường trọng điểm năm 2017 (10-08-2017)

Căn cứ kế hoạch về hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017, Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường và Trường trọng điểm từ ngày 12/9/2017 đến ngày 14/9/2017 (theo lịch kèm theo)

+ Đọc tiếp...

Thông báo về việc nhận bài báo bằng tiếng Anh đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (08-08-2017)

Tạp chí KHCN Xây dựng của Trường ĐHXD là tạp chí khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng, được phát hành định kỳ 2 tháng 1 số, trong đó mỗi năm có một số bằng tiếng Anh. Tạp chí KHCN Xây dựng là nơi công bố những kết quả nghiên cứu và ứng dụng mới trong lĩnh vực xây dựng mà chưa đăng hoặc đang gửi phản biện ở bất kỳ tạp chí nào khác. Từ năm 2017, các số bằng tiếng Anh của Tạp chí được Hội đồng Chức danh Giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc tính tối đa là 1 điểm.

+ Đọc tiếp...

Hội nghị phát triển Khoa học và Công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025 (07-08-2017)

Ngày 29/7/2017, tại Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) đã diễn ra “Hội nghị phát triển Khoa học và Công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025”. Chương trình do Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Tham dự hội nghị có: Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Đồng chí Chu Ngọc Anh – Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); Đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Đồng chí Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM cùng gần 300 giáo sư, lãnh đạo các trường đại học trên cả nước.

 

+ Đọc tiếp...

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN do Quỹ NAFOSTED tài trợ năm 2017 (26-06-2017)

 Căn cứ thông báo trên Website của Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia ngày 14/6/2017 về việc đăng ký Nhiệm vụ KHCN Tiềm năng năm 2017 (theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ban hành ngày 18/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ), Nhà trường đề nghị các cá nhân, đơn vị trong Trường đề xuất các nhiệm vụ KHCN thuộc các lĩnh vực nghiên cứu sau:

+ Đọc tiếp...

Thông báo triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2017 - 2018 (30-05-2017)

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2018, Trường ĐHXD thông báo cho các đơn vị trong trường về kế hoạch triển khai hoạt động NCKH sinh viên năm học 2017 - 2018 như sau:

+ Đọc tiếp...

Thông báo đề xuất nhiệm vụ vụ khoa học, công nghệ và môi trường Bộ Xây dựng năm 2018 (11-04-2017)

Theo công văn số 132/BXD-KHCN ngày 03/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học, công nghệ và môi trường năm 2018, Nhà trường đề nghị các khoa tổ chức đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo các nội dung dưới đây.

 

+ Đọc tiếp...

Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ GD&ĐT năm 2018 (27-03-2017)

Theo công văn số 1097/BGDĐT-KHCNMT ngày 21/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018, Nhà trường đề nghị các đơn vị tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KH&CN năm 2016, 2017 và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018 của đơn vị mình theo các nội dung dưới đây

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1   2   3   4   5  ... Trang sau   Trang cuối
Chương trình, dự án, đề tài cấp Nhà nước
Kết quả của đề tài KH&CN cấp nhà nước về công trình Biển nước sâu - KC.09.15/06-10 (09-09-2013)

Tên đề tài: “Nghiên cứu điều kiện kỹ thuật môi trường biển và nền móng công trình nhằm xác định luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình biển vùng nước sâu Việt Nam“.

Mã số: KC.09.15/06-10.

Đề tài thuộc chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 “Khoa học và công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững Kinh tế - Xã hội”. Mã số KC.09/06-10

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Phạm Khắc Hùng; Viện Xây dựng Công trình biển, Trường ĐHXD;

Phó chủ nhiệm: PGS.TS Đinh Quang Cường, Viện Xây dựng Công trình biển, Trường ĐHXD.

Tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Xây dựng.

Thời gian nghiên cứu: 35 tháng (từ 1/2008 đến 11/2010).

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Chương trình, dự án, đề tài cấp Bộ, tỉnh, quỹ Nafosted
Thông báo kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình KH&CN cấp Bộ (01-04-2015)

 Thực hiện Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, Nhà trường tổ chức buổi kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình KH&CN cấp Bộ “Thiết kế và thi công nhà siêu cao tầng ở Việt Nam”. Yêu cầu Ông báo cáo cụ thể như sau.

 Mẫu báo cáo download tại đây.

+ Đọc tiếp...

Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ 2016 (21-04-2015)

 Căn cứ Công văn số 1429/BGDĐT-KHCNMT ngày 27 tháng 3 năm 2015 về việc hướng dẫn tổ chức tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2016, Nhà trường thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 như sau

+ Đọc tiếp...

Thông báo về việc Đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình BĐKH/16-20 (14-03-2016)

Thực hiện Công văn số 680/BTNMT-KHCN ngày 3/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia tham gia Chương trình “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020” mã số BĐKH/16-20, Nhà trường đề nghị các khoa đề xuất nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu A1-ĐXNV Phụ lục I kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) và gửi về Phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 01 tháng 4 năm 2016.

+ Đọc tiếp...

Quyết định về việc Phê duyệt Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm của Thủ đô giai đoạn 2015 - 2020 - Sở KH&CN Hà Nội (08-09-2015)

Ngày 03 tháng 07 năm 201, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 309/QĐ UBND về việc Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô giai đoạn 2015 - 2020

Chi tiết QĐ xem tại đây

dost.hanoi.gov.vn/thong-bao/-/news/0a1dDnsUqQBB/1/393016.html

+ Đọc tiếp...

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đê tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2015 (08-09-2015)

+ Đọc tiếp...

Các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố năm 2015 - Sở KH&CN Hà Nội (08-09-2015)

 Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ; Thực hiện Quyết định số 5072/QĐ-UBND, ngày 02/10/2014 của UBND Thành phố Hà Nội và Quyết định số 3632/QĐ-UBND, ngày 30/7/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015.

 Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đăng tải chi tiết các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố năm 2015 để các tổ chức và cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia tuyển chọn

 Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố năm 2015

Chi tiết và các mẫu hồ sơ xem tại đây:

dost.hanoi.gov.vn/thong-bao/-/news/0wrZfQGc3iTa/1/400434.html

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ, đề tài KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ năm 2015 (17-01-2014)

 Theo công văn số 23/BGDĐT-KHCNMT ngày 03/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2015 và các hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN của các Bộ và các tỉnh năm 2015, Nhà trường đề nghị các khoa tổ chức đề xuất xét duyệt các nhiệm vụ, chương trình, đề tài KH&CN của đơn vị mình.

+ Đọc tiếp...

Thông báo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ (04-09-2013)


Kính mời Thầy cô và các bạn sinh viên tới tham dự buổi nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: "Nghiên cứu lý thuyết và thí nghiệm kiểm chứng kết cấu dầm liên hợp thép – bêtông ứng suất trước dùng trong nhà cao tầng", mã số B2011-03-02

+ Đọc tiếp...

Thông báo danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2014 được phê duyệt (04-09-2013)

Thực hiện Quyết định số 2322/QĐ-BGDDT ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2014

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Đề tài cấp trường, cấp trường trọng điểm
Danh mục đề tài KH&CN cấp trường năm 2017 (03-03-2017)

Danh mục đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường 2017

+ Đọc tiếp...

Thông báo kiểm tra tiến độ đề tài Trường trọng điểm (25-11-2016)

Căn cứ kế hoạch về hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016, Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp trường trọng điểm từ ngày 04/01/2016 đến ngày 05/01/2016 (theo lịch kèm theo).

+ Đọc tiếp...

Thông báo về việc viết thuyết minh đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm năm 2016 (20-04-2016)

Nhà trường thông báo với các khoa về việc viết thuyết minh chi tiết đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm năm 2016 (Danh sách và mẫu thuyết minh đề tài đính kèm theo thông báo này)

Đề nghị các khoa thông báo cho các chủ nhiệm đề tài, tập hợp và nộp thuyết minh về phòng KHCN trước ngày 29/4/2016.

+ Đọc tiếp...

Thông báo Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm năm 2015 (09-05-2016)

     Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-ĐHXD ngày 28/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng về việc giao nhiệm vụ thực hiện đề tài KH&CN cấp trường trọng điểm năm 2015, Nhà trường yêu cầu các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ và tiến hành nghiệm thu cấp Trường theo các yêu cầu sau:

+ Đọc tiếp...

Kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường 2015 (12-01-2016)

  Căn cứ theo kết quả của Hội đồng nghiệm thu cấp trường đề tài KH&CN cấp Trường năm 2015 và Hội đồng thẩm định kết quả nghiệm thu cấp Trường các đề tài KH&CN cấp Trường năm 2015, ...

+ Đọc tiếp...

THÔNG BÁO: V/v kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp trường trọng điểm 2015 (28-12-2015)

 Căn cứ kế hoạch về hoạt động khoa học công nghệ năm 2015, Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp trường trọng điểm từ ngày 21/01/2015 đến ngày 22/01/2015

 Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Đại diện BGH, Phòng KH&CN,Phòng Tài vụ, đại diện lãnh đạo khoa và phụ trách khoa học khoa.

 Chi tiết thông báo xem tại đây.

 Mẫu báo cáo cấp Trường TĐ

+ Đọc tiếp...

Thông báo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2015 (26-11-2015)

Theo Quy định về tổ chức hoạt động KH&CN của Trường Đại học Xây dựng, ban hành theo Quyết định số 221/QĐ-ĐHXD ngày 21/3/2011 của Hiệu trưởng Trường ĐHXD, từ ngày 17 đến 24/12/2015 Nhà trường sẽ tổ chức nghiệm thu các đề tài KH&CN cấp trường năm 2015, với các nội dung sau

+ Đọc tiếp...

Danh sách đề tài KH&CN cấp trường năm 2015 sau khi kiểm tra tiến độ (08-10-2015)

Danh sách đề tài KH&CN cấp Trường cập nhật sau đợt kiểm tra tiến độ từ ngày 15/9/2015 đến 16/9/2015

+ Đọc tiếp...

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường trọng điểm 2015 (16-07-2015)

 Quyết định giao nhiệm vụ KH&CN cấp Trường trọng điểm 2015 với tổng số 36 đề tài cho các cá nhân thực hiện trong danh mục kèm theo

+ Đọc tiếp...

Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài KH&CN cấp trường 2015 (01-04-2015)

  Quyết định giao nhiệm vụ KH&CN cấp trường với tổng số 106 đề tài cho các cá nhân thực hiện trong danh mục kèm theo.

+ Đọc tiếp...

Kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường trọng điểm năm 2013 (16-01-2015)

Danh sách các đề tài KH&CN cấp trường trọng điểm năm 2013

+ Đọc tiếp...

Thông báo Đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường, cấp Trường trọng điểm năm 2015 (15-05-2014)

  Các khoa, phòng, ban nộp danh sách các đề xuất đề tài và biên bản xét duyệt cho Phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 23/05/2014.

 Link download mẫu đăng ký đề tài cấp Trường , cấp Trường trọng điểm

+ Đọc tiếp...

Quyết định Giao nhiệm vụ thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường năm 2014 (31-03-2014)

 Giao nhiệm vụ KH&CN cấp Trường năm 2014 với tổng số 89 đề tài cho các cá nhân thực hiện trong danh mục kèm theo.

Danh sách chi tiết đề tài các khoa xem tại đây

+ Đọc tiếp...

Kết quả nghiệm thu đề tài cấp trường năm 2013 (02-01-2014)

Quyết định số 1369/QĐ-KHCN ngày 25 tháng 12 năm 2013 của trường Đại học Xây dựng về việc công nhận kết quả nghiệm thu các đề tài cấp trường năm 2013

+ Đọc tiếp...

Lịch nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2013 (13-11-2013)

 Theo Quy định về tổ chức hoạt động KH&CN của Trường Đại học Xây dựng ban hành theo Quyết định số 221/QĐ-ĐHXD ngày 21/3/2011 của Hiệu trưởng Trường ĐHXD, Nhà trường sẽ tổ chức nghiệm thu các đề tài KH&CN cấp trường năm 2013, dự kiến tổ chức từ ngày 10/12/2013 đến ngày 16/12/2013.

+ Đọc tiếp...

Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN các cấp năm 2013 (21-08-2013)

Theo kế hoạch về hoạt động khoa học và công nghệ năm 2013, Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài và nhiệm vụ KHCN các cấp từ 11/9/2013 đến ngày 13/9/2013.

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Đại diện BGH, Phòng KHCN, Phòng Tài vụ, đại diện lãnh đạo và Trợ lý KHCN các khoa, viện.

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
NCKH Sinh viên
Thông báo tiến độ triển khai hoạt động KHCN sinh viên năm học 2016-2017 (07-03-2017)

Theo kế hoạch về việc triển khai công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên, Ban Chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) sinh viên thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2016-2017 như sau:

+ Đọc tiếp...

Thông báo triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ sinh viên 2016-2017 (31-08-2016)

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2017, trường Đại học Xây dựng thông báo cho các khoa, phòng, ban, bộ môn về các quy định và kế hoạch triển khai hoạt động NCKH Sinh viên năm học 2016 - 2017 như sau

+ Đọc tiếp...

Kết quả Giải thưởng (13-01-2017)

Năm học 2015-2016, sau khi xét chọn trong tổng số 24 đề tài sinh viên NCKH đạt giải Nhất, trường Đại học Xây dựng đã gửi 10 đề tài tham dự giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016.

 

+ Đọc tiếp...

Lễ trao giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2014 dành cho sinh viên và giảng viên trẻ (16-01-2015)

Sáng ngày 15-1-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Việt Nam và Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức lễ trao giải Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2014 dành cho sinh viên và giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học 2014.

+ Đọc tiếp...

Kế hoạch triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ sinh viên năm học 2015-2016 (26-02-2016)

Theo kế hoạch về việc triển khai công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên, Ban Chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) sinh viên thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị KH&CN sinh viên năm học 2015-2016 như sau

+ Đọc tiếp...

Quyết định Công nhận kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN sinh viên năm học 2014-2015 (25-05-2015)

 Căn cứu theo kết quả của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN sinh viên tại các tiểu ban và Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN Sinh viên cấp Trường, Trường ĐHXD quyết định công nhận kết quả nghiệm thu 175 đề tài KH&CN sinh viên năm học 2014-2015, trong đó có 138 đề tài đạt giải, bao gồm 25 đề tài đạt giải Nhất, 43 đề tài đạt giải Nhì và 70 đề tài đạt giải Ba.

Chi tiết thông báo xem tại đây

+ Đọc tiếp...

Thông báo Triển khai hoạt động NCKH SV năm học 2015-2016 (20-08-2015)

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2015, Trường Đại học Xây dựng thông báo cho các khoa, phòng, ban về các quy định và kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2015 - 2016.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Mẫu đăng ký đề tài

+ Đọc tiếp...

Quyết định Công nhận kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN sinh viên năm học 2015-2016 (06-06-2016)

Căn cứ theo kết quả của các hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN sinh viên tại các tiểu ban và Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN Sinh viên cấp Trường họp ngày 29/05/2016, Nhà trường thông báo danh sách và Quyết định Công nhận kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN sinh viên năm học 2015-2016 tại đây

+ Đọc tiếp...

THÔNG BÁO: V/v kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH Sinh viên năm học 2015-2016 (27-11-2015)

Căn cứ kế hoạch về hoạt động KH&CN năm 2015 và theo thông báo số 328/TB-KHCN về việc “Triển khai hoạt động NCKH sinh viên năm học 2015-2016”, Nhà trường yêu cầu các khoa, ban tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm học 2015-2016 từ ngày 31/11/2015 đến 4/12/2015

+ Đọc tiếp...

Thông báo tạm dừng tổ chức xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2015 dành cho sinh viên (08-06-2015)

+ Đọc tiếp...

Kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN sinh viên năm học 2013-2014 (18-04-2014)

 Chi tiết danh sách đề tài xem tại đây.

+ Đọc tiếp...

Thông báo Triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ sinh viên năm học 2013-2014 (26-02-2014)

 Theo kế hoạch về việc triển khai công tác NCKH sinh viên, Ban chỉ đạo hoạt động KHCN sinh viên thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2013-2014.

+ Đọc tiếp...

Kết quả cuộc thi giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2013" dành cho sinh viên (02-01-2014)

Quyết định số 5829/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc trao thưởng cho các sinh  viên đạt giải thưởng  "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2013

+ Đọc tiếp...

Lịch kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2013 - 2014 (26-12-2013)

Trường Đại học Xây dựng thông báo về kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2013-2014

+ Đọc tiếp...

Thông báo về việc triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ Sinh viên năm học 2013-2014 (04-09-2013)

Căn cứ vào kế hoạch Khoa học Công nghệ năm 2013 của trường Đại học Xây dựng và công tác năm của Đoàn Thanh niên trường Đại học Xây dựng.
Trường Đại học Xây dựng thông báo quy định và kế hoạch đăng ký đề tài NCKH Sinh viên năm học 2013-2014 như sau:

+ Đọc tiếp...

Quyết định: Vv giao nhiệm vụ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 2013 (26-09-2013)

Căn cứ và Quyết định số 144/CP ngày 08/8/1966 của Hội đồng Chính phủ thành lập trường Đại học Xây dựng;

Căn cứ Điều lệ trường đại học, ban hành theo quyết định số 58/2010/QĐ – TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chínhphủ quy định trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ nội dung hoạt động KH&CN của Trường; 

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Hội nghị, hội thảo
Thông báo về việc gửi bài báo KHCN tham gia hội thảo EASEC-14 (14-05-2015)

  EASEC (East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction) - Hội thảo Quốc tế Đông Á - Thái Bình Dương về Kết cấu và Xây dựng công trình) là chuỗi hội thảo được khởi xướng bởi các Giáo sư của Học viện Công nghệ châu Á (AIT) từ năm 1986, lần lượt được tổ chức tại các nước Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore, Indonesia và Hồng Kông.

+ Đọc tiếp...

Thông báo tham gia (13-07-2015)

  Chợ Công nghệ và Thiết bị Quốc tế Việt Nam 2015" - International Techmart Vietnam 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 01 đến ngày 04/10/2015 tại Trung tâm triển lãm quốc tế, số 91 Trần Hưng Đạo - Hà Nội.

 Nhà Trường thông báo và khuyến khích các đơn vị, các Viện trong Trường có các sản phẩm thiết bị, dịch vụ, giải pháp phần mềm tích cực tham gia Hội chợ.

 Các đơn vị, cá nhân gửi các thông tin, hình ảnh và đăng ký các mô hình, hiện vật thuộc các kết quả đạt nghiên cứu khoa học công nghệ của đơn vị mình tham gia Hội chợ (download tại đây). Các mẫu phiếu đăng ký được gửi bằng file cho Phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 27 tháng 7 năm 2015 theo địa chỉ: khcn.dhxd@gmail.com

+ Đọc tiếp...

Trường Đại học Xây dựng tham gia Hội chợ công nghệ và thiết bị quốc tế Techmart 2015 (12-10-2015)

  Từ ngày 01-04/10 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hội chợ Công nghệ và Thiết bị Quốc tế Việt Nam 2015 (Techmart 2015), do Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN, UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

  Với chủ đề "Liên kết cùng hội nhập và phát triển bền vững", Techmart 2015 đã thu hút hơn 750 đơn vị tham gia với trên 600 gian hàng. Trong đó có trên 500 doanh nghiệp, 22 đại học hàng đầu về công nghệ, 32 sở khoa học công nghệ, 57 nhà sáng chế không chuyên. Ngoài ra, còn có các sản phẩm khoa học, công nghệ đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Triều Tiên, Nga, Nhật Bản, ...

+ Đọc tiếp...

Hội thảo "Một số sản phẩm công nghệ mới ứng dụng trong xây dựng tại Đồng bằng sông Cửu Long" (01-04-2014)

Ngày 07/03/2014, UBND tỉnh Long An đã phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long (MDDRC), Trường Đại học Xây dựng Hà nội (ĐHXD) tổ chức hội thảo "Một số sản phẩm công nghệ mới ứng dụng trong xây dựng tại Đồng bằng sông Cửu Long". Hội thảo được sự tài trợ chính bởi Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển công nghệ Đại học xây dựng - NUCETECH.

+ Đọc tiếp...

Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 43 (24-12-2013)

 Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật được thành lập từ năm 1992. Sau 21 năm hoạt động, đến nay Câu lạc bộ đã có 22 trường đại học và học viện tham gia ở khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam.

 Trường Đại học Xây dựng, Chủ tịch luân phiên lần thứ 43 của Câu lạc bộ, đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội thảo “Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Hà Nam” vào ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2013 tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

+ Đọc tiếp...

Hội thảo: Các giải pháp khoa học và công nghệ xây dựng cho phát triển bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (16-07-2013)

Ngày 07 tháng 12 năm 2012, tại trường Đại học Cần Thơ đã diễn ra hội thảo: “Các giải pháp khoa học và công nghệ xây dựng cho phát triển bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”. Do Trường Đại học Xây dựng phối hợp với trường ĐH Cần Thơ cùng tổ chức.
Tới dự hội thảo có TS. Lê Văn Thành, Hiệu trưởng trường ĐHXD, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng trường ĐH Cần Thơ, PGS.TS. Tạ Đức Thịnh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, TS. Nguyễn Thị Tơ, chuyên viên Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều cán bộ, giáo viên, các nhà khoa học của trường Đại học Xây dựng và trường ĐH Cần Thơ. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm tham dự của các Sở KHCN, sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường… các cán bộ, các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng không chỉ trên địa bàn tỉnh Cần Thơ mà còn ở nhiều tỉnh xung quanh như Vĩnh Long, Trà Vinh… cũng tới dự.

+ Đọc tiếp...

Hội thảo “Triển khai đưa nội dung môn học an toàn và vệ sinh lao động vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành” (04-11-2013)

Được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 13/10/2013, Trường ĐH Xây dựng đã tổ chức Hội thảo với chủ đề Triển khai đưa nội dung môn học an toàn và vệ sinh lao động vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành.

+ Đọc tiếp...

Hội thảo khoa học Quốc tế “Công nghệ mới an toàn cho các siêu thị ở Châu Á” - USMCA 2013 (28-10-2013)


Từ ngày 09 - 11/10/2013, Trường ĐH Xây dựng kết hợp với Trường ĐH Tokyo và Tổng hội Xây dựng Nhật Bản tổ chức Hội thảo Quốc tế “Công nghệ mới an toàn cho các siêu thị ở Châu Á” - USMCA 2013  tại khách sạn Hilton Hà Nội và Trường ĐH Xây dựng.
Đến dự Hội thảo có TS. Nguyễn Đình Toàn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Hirofumi Miyake - Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. ông Fumihiko Okiura - Phó đại diện JICA Việt Nam và GS. Kimiro Meguro - Giám đốc ICUS, ĐH Tokyo. Về  phía Trường ĐH Xây dựng có TS. Lê Văn Thành - Hiệu trưởng, PGS.TS Phạm Hùng Cường - Phó Hiệu trưởng và đại diện các thầy cô, sinh viên tình nguyện của trường.

+ Đọc tiếp...

Ký kết Hợp tác toàn diện về Đào tạo và Nghiên cứu khoa học giữa trường Đại học Xây dựng và trường Đại học Cần Thơ (16-07-2013)

Ngày 6 tháng 12 năm 2012, tại trường Đại học Cần Thơ đã long trọng diễn ra buổi lễ ký kết hợp tác toàn diện về Đào tạo và Nghiên cứu khoa học giữa trường Đại học Xây dựng và trường Đại học Cần Thơ. Tham dự buổi lễ về phía trường ĐHXD có TS. Lê Văn Thành, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các trưởng phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ, Khoa sau đại học cùng nhiều thầy cô giáo. Về phía trường ĐH Cần Thơ có Hiệu trưởng PGS.TS. Hà Thanh Toàn cùng ban lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo các khoa phòng ban của trường ĐH Cần Thơ.

 

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Hợp tác quốc tế
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu quản lý bùn thải từ các nhà máy xử lý nước thải đô thị và bùn bể tự hoại, thu hồi tài nguyên với đối tác Thụy Sỹ (05-09-2013)

Ngày 06/5/2013, Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường (IESE) - Trường ĐH Xây dựng và Khoa Nước - Vệ sinh Môi trường ở các nước đang phát triển (SANDEC), của Viện Khoa học Môi trường nước Liên bang Thụy Sỹ (EAWAG) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ trong hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo.

+ Đọc tiếp...

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Xây dựng, Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam và Tập Đoàn MITSUBISHI RAYON (Nhật Bản) (05-09-2013)

Ngày 02/3/2013 tại trường Đại học Xây dựng đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa trường Đại học Xây dựng, Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam và Tập Đoàn MITSUBISHI RAYON (Nhật Bản). Đến tham dự buổi lễ có ông Cao Lại Quang,Thứ trưởng thường trực Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam; ông Trần Quang Hưng, phó Chủ tịch thường trực hội Cấp thoát nước Việt Nam; TS.Lê Văn Thành, Hiệu trưởng, bí thư Đảng ủy trường ĐHXD; PGS.TS Phạm Hùng Cường, phó Hiệu trưởng ĐHXD; ông Takahiro Ikeda, GĐ điều hành của Tập đoàn Mitsubishi Rayon; TS. Nguyễn Huy Hoàn, phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bộ Công thương; các chuyên viên Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Cấp thoát nước Việt Nam, trường Đại học Xây dựng, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản

+ Đọc tiếp...

Chương trình liên kết đào tạo ĐH giữa trường ĐH Xây dựng (Việt Nam), ĐH Kiến trúc Xây dựng Weimar và ĐH Khoa học Ứng dụng Nordhausen (CHLB Đức) Trao chứng chỉ kết thúc giai đoạn 1 (05-09-2013)

Ngày 17/1/2013, Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tư vấn Quốc tế (ICCEC) - trường ĐH Xây dựng đã tổ chức buổi trao Chứng chỉ kết thúc giai đoạn 1 (Giấy báo nhập học tại Đức) cho 03 sinh viên còn lại của khóa IV Chương trình liên kết đào tạo Đại học giữa trường ĐH Xây dựng (Việt Nam), ĐH Kiến trúc Xây dựng Weimar và Đại học Khoa học Ứng dụng Nordhausen (CHLB Đức).

+ Đọc tiếp...

Hội nghị về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế (05-09-2013)

Ngày 28/12/2012, Trường ĐH Xây dựng tổ chức Hội nghị về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Đến tham dự Hội nghị, Trường vinh dự được đón tiếp các vị lãnh đạo của Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo PA83, Công an thành phố Hà Nội, các đồng chí Hiệu trưởng qua các thời kỳ, các giáo sư có nhiều đóng góp cho công tác đối ngoại của Trường, ban giám hiệu đương nhiệm, lãnh đạo các phòng, ban, khoa, viện, bộ môn… và nhiều cán bộ trẻ đang công tác tại trường, đã tốt nghiệp thạc sỹ và tiến sỹ tại nước ngoài.

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Sở hữu trí tuệ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ CẤP BẰNG SÁNG CHẾ CHO VÒI PHUN TẠO BỌT KHÍ, SỬ DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC VỚI CÔNG NGHỆ TUYỂN NỔI ÁP LỰC (04-09-2013)

Tóm tắt: Nhóm tác giả đã nghiên cứu đề xuất một loại vòi phun tạo bọt khí mới, sử dụng trong công nghệ tuyển nổi áp lực để xử lý nước cấp, nước thải, bùn cặn. Khi đưa nước bão hòa khí dưới áp suất cao qua vòi phun được thiết kế theo nguyên tắc thay đổi đột ngột đường kính và hướng chuyển động có dẫn dòng, có thể tạo ra số lượng lớn các bọt khí với mật độ cao, kích thước 20 – 50 micromet và rất đồng nhất. Khi đi vào vùng phản ứng, các bọt khí sẽ tạo các tổ hợp bọt khí – chất bẩn trong nước cần xử lý và nâng chúng lên trên bề mặt, giúp cho lớp nước tầng dưới được làm sạch. Ngày 26/10/2012, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Bằng Độc quyền sáng chế số 10788 cho Vòi phun tạo bọt khí dùng trong công nghệ tuyển nổi cho nhóm tác giả Nguyễn Việt Anh, Mai Văn Tiệm và Phạm Văn Ánh (trường Đại học Xây dựng)

+ Đọc tiếp...

Trang đầu   1    Trang cuối
Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo