Phòng Khoa học và Công nghệ
Trang chủ
Đối tác
Thông báo chung
NCKH giải B - 2004-2005 (06-11-2006)

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải B năm học 2004-2005

(Kèm theo QĐ số /2005/QĐKT-NCKH /ĐTN ngày 25 tháng 5 năm 2005)

STT

MÃ SỐ ĐỀ TÀI
SINH VIÊN THỰC HIỆN

LỚP

ĐIỂM THƯỞNG

1

KD – 2005 – 04

Đặng Xuân Hoà
Trần Minh Huyền

46 KD 6

-

3

-

2

KD – 2005 – 07

Hoàng Minh Phương
Nguyễn Tuấn Hưng
Trần Minh Quân

46 KD6

-

-

3
-

-

3

KD – 2005 – 10

Nguyễn Phương Hiếu
Ngô Lê Mẫn
Nguyễn Việt Tùng

46 KD2

-

-

3
-

-

4

CĐ - 2005 – 01

Vũ Đình Thành

47 CD2

3

5

CĐ – 2005 – 02

Lê Đam Ca

46 CD3

3

6

CTB – 2005 – 06

Nguyễn Thế Hùng

46 CB

3

7

CTB – 2005 – 07

Nguyễn Ngọc Minh
Nguyễn Thanh Bình
Phạm Văn Hưng
Nguyễn Quyết Chiến
47 CB
-
-

48 CB

3
-
-

-

8

KT - 2005 – 03

Trần Thị Hiền Hoà
Trịnh Thị Lý

46 KT1

-

3

-

9

KT – 2005 – 04

Nguyễn Thị Thanh Hà

45 KT3

3

10

KT – 2005 – 05

Nguyễn Văn Hải

46 KT4

3

11

KT – 2005 – 15

Vũ Thị Thuỳ Hương

46 KT1

3

12

MT – 2005 – 03

Nguyễn Thành Sơn
Đinh Lê Na
Dương Thị Ngọc Oanh
Vũ Thanh Hà

47 MN2

-

47 MN1

-

3
-
-

-

13

MT – 2005 – 04

Hoàng Minh Giang
Đặng Trần Kiên
Trần Quốc Huy
46 DT
-

-

3
-

-

14

MT – 2005 – 09

Nguyễn Lê Giang
Hoàng Việt Cường
Phạm thị Lan Chinh
Đặng thị Thu Huyền
47 N1
-
-

-

3
-
-

-

15

MT – 2005 – 13

Trần Thị Thu Nga
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Hữu Hưng

46 MN1

-

-

3
-

-

16

VL – 2005 – 03

Dương Thị Minh Thái
Phùng Quốc Trí
Nguyễn Tiến Dũng
45 VL

46 VL2

-

3
-

-

17

VL – 2005 – 04

Hà Tuấn Việt
Nguyễn Đăng Mạnh
Nguyễn Thị Kê
45 VL
46 VL

-

3

-

18

CK – 2005 – 01

Nguyễn Văn Tịnh

46 M

3

19

CK – 2005 – 05

Lê Văn Trường
Nguyễn Quang Khánh
Nguyễn Đức Hoàng
45 M1
-

-

3
-

-

20

CK – 2005 – 12

Đinh Tiến Dũng

45 KM1

3

21

CK – 2005 – 13

Vũ Văn Nguyện

46 KG

3

22

CNTT–2005 – 02

Đào Ngọc Mạnh
Đặng Vương Anh

46 PM!

-

3

-

23

CNTT– 2005– 03

Vũ Minh Tú
Nguyễn Anh Quân

46 PM2

-

3

-

24

CTT– 2005 – 03

Trần Hữu Nghị
Phạm Ngọc Quỳnh

46 CG1

-

3

-

25

XD – 2005 – 05

Nguyễn Anh Dũng
Phạm Văn Hữu
Đoàn Duy Ngọc
Nguyễn Thành Trung
45XD1
-
-

-

3
-
-

-

26

XD – 2005 – 07

Trần Lê Anh Dũng
Lê Văn Lộc
Lưu Trung Kiên
46XF
-

-

3
-
-

Quay về

Các sự kiện
Tin mới
   Thông báo tuyển chọn Tổ chức, Cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình KH&CN cấp bộ
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2020
   Thời gian gửi báo cáo Hội nghị khoa học Trẻ 2019
   Kê khai sản phẩm KHCN năm 2018
   Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp Trường và cấp Trường trọng điểm năm 2019
   Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2018
   Thông báo kê khai kết quả hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của giảng viên
   Về việc triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ sinh viên năm học 2017-2018
   Thông báo Đề xuất đề tài theo hình thức Nghị định thư thực hiện từ năm 2019
   Thông báo Về việc viết bài gửi Tạp chí KHCN Xây dựng bằng tiếng Anh, tiếng Việt
Quảng cáo